Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Søk sykkel som forflytningshjelpemiddel

Hvert år bevilges det penger i statsbudsjettet til en pott for aktivitetshjelpemidler for mennesker over 26 år (AKT26). De siste årene har potten gått tom, før året har vært omme.

En fornøyd eldre dame sykler på sin trehjulssykkel med to hjul foran på brygga i Skien.

Sykkel som forflytningshjelpemiddel

Potten for aktivitetshjelpemidler kan fort gå tom. Det innebærer at man mister mulighet til å søke via AKT 26, som kan være ubeleilig om man trenger et aktivitetshjelpemiddel raskt. Så, hva gjør man da når potten for aktivitetshjelpemidler er tom, og man har et behov og ønske om en sykkel? Løsningen kan være å søke om sykkelen som et forflytningshjelpemiddel. Sykkel er i utgangspunktet et aktivitetshjelpemiddel, men man kan også søke om å få en sykkel som et forflytningshjelpemiddel for å komme seg fra A til B dersom man ikke har bil eller elektrisk rullestol. Da kan en sykkel erstatte sistnevnte.

Dersom du ikke oppfyller kravene for sykkel som forflytningshjelpemiddel må du benytte deg av AKT26 eller kjøpe sykkel på egenhånd dersom potten for aktivitetshjelpemidler er tom. Skal du kjøpe sykkel privat anbefaler vi å undersøke om det finnes legater som kan dekke kostnadene.

Sykkel i stedet for rullestol

Sykkelen havner på denne måten i samme kategori som en elektrisk rullestol og kan dermed skaffes gjennom det ordinære hjelpemiddelsystemet som ikke er begrenset av AKT26-potten.

Det er mange fordeler ved å søke på denne måten, blant annet:

 • Potten for aktivitetshjelpemidler vil vare lenger dersom de som kan få sykkel som forflytningshjelpemiddel benytter seg av det.
 • Man slipper egenandel på forflytningshjelpemiddelet.

Hva skal til for å få innvilget en sykkel som et forflytningshjelpemiddel?

 • Sykkelen må være spesialutviklet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Vilkårene for å få rullestol må være oppfylt fordi sykkelen i dette tilfellet er et alternativ til eller erstatter en nødvendig rullestol.
 • Det må argumenteres godt for at sykkelen er mer hensiktsmessig enn en rullestol.

Hvem har nytte av en sykkel som forflytningshjelpemiddel?

Det kan være mange grunner til at man ønsker en sykkel som et forflytningshjelpemiddel.

 • Et eldre menneske som er dårlig til bens og ikke lenger får kjøre bil. Vedkommende trenger et fremkomstmiddel for daglige gjøremål. H*n oppfyller kravene for rullestol, men vil gjerne forflytte seg på en aktiv måte ved hjelp av en spesialtilpasset sykkel, som for eksempel en med tre hjul og hjelpemotor som passer for eldre med redusert balanse. Mange føler seg for øvrig mer komfortable med en sykkel enn en elektrisk rullestol fordi den ikke er så «hjelpemiddelaktig».
 • Et menneske i hvilken som helst alder som ikke klarer å gå over lengre avstander, men kan gå litt med krykker eller rullator. Vedkommende oppfyller kravene for rullestol, men ser det som mer hensiktsmessig å forflytte seg på en aktiv måte med en sykkel.
 • En person som oppfyller kravene for rullestol, men har smerter eller inkontinens som gjør at h*n trenger ekstra god demping. Vedkommende ønsker å forflytte seg på en mer aktiv måte enn med en rullestol.
 • En person som oppfyller kravene for rullestol, men har behov for å ferdes steder man ikke kommer til med rullestolen.

Dette er bare noen eksempler for å illustrere hvem som kan ha behov for en sykkel som et forflytningshjelpemiddel. Det kan også være helt andre grunner til at man trenger/ønsker dette.

Eldre dame som sykler på en sykkel med to hjul foran og et bak, langs en brygge.

Hvordan søke om sykkel som forflytningshjelpemiddel?

En kan selv søke om sykkel for forflytningshjelpemiddel, men det anbefales sterkt å få hjelp av en terapeut eller annen fagperson med kompetanse på funksjonsbeskrivelse, regelverk og rammeavtaler da det er mye å sette seg inn i for privatpersoner og fort gjort å gjøre feil og dermed ikke få godkjent søknaden. Det skal også legges ved flere vedlegg som skal skrives av helsepersonell.

Hvilke argumenter bør med i en søknad?

 • NAV er positive til at man velger en aktiv form for forflytning fremfor en passiv. Dermed er det lurt å nevne aktiv forflytning i søknaden om sykkel som forflytningshjelpemiddel.
 • Sykkelen kommer lettere frem i terreng enn en rullestol. Fortell hvorfor brukeren trenger å komme frem i terreng og hvorfor sykkelen vil gjøre en bedre jobb enn en elektrisk rullestol her.
 • Sykkelen har langt bedre demping enn en rullestol, hvilket er svært nyttig for brukere som for eksempel har smerter eller inkontinens.

Altså: Oppfyller du kravene for rullestol, men ser det som mer hensiktsmessig å bruke en spesialtilpasset sykkel som forflytningshjelpemiddel, kan du forhåpentligvis få godkjent en søknad om dette. Kontakt terapeuten din for å få hjelp til å skrive en søknad til NAV.

Lykke til!

Lene sykler på sittesykkelen Scorpion på en grusvei i skogen. Hun smiler med solbriller på.

16.09.2021 | Nyttig informasjon

Prisforhandlede sykler med NAV

Les mer

Illustrasjon

05.10.2021 | Nyttig informasjon

Hvordan får man en kommunal fysioterapeut eller ergoterapeut?

Les mer

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

04.10.2021 | Nyttig informasjon

Søke om et hjelpemiddel via NAV eller kjøpe selv?

Les mer