Hopp til innhold
| Annet

Vi er stolte av å være Miljøfyrtårnsertifisert!

Det er med stor entusiasme at vi går inn i vårt fjerde år som Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet.

Gjennom kontinuerlig arbeid og utvikling har vi, og skal fortsatt sikre, bærekraftig drift med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Det er i forbindelse med resertifiseringen gjennomgått 46 kriterier, og dokumentasjonen rundt disse er kvalitet sikret , revidert og godkjent av sertifisør.

Vi står nå klare for å fortsatt levere på de bærende elementene som stolt Miljøfyrtårn: Systemkriterier, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og ombruk, estetikk og øvrige miljøaspekter.

Hva er miljøsertifisering?

Miljøsertifisering er en ekstern verifisering av miljøstyringssystemet som gir omverdenen sikkerhet for at virksomheten arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet. Miljøsertifisering innebærer at virksomheten følger standarder for oppbygging og oppfølging av miljøstyringssystemet. Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifiseringsordning, som ikke stiller fullt så omfattende krav som den internasjonale standarden ISO 14001 og den europeiske standarden EMAS. Virksomheter som er sertifisert etter en av disse ordningene skal ha et velfungerende og godt dokumentert miljøstyringssystem.

Kilde: miljodiektoratet.no

Det viktigste for oss med dette arbeidet er å sikre en bærekraftig drift og samtidig skape en trygg og god arbeidsplass.

-Anders Gran ludvigsen, Logistikk og Administrasjonssjef / FoU

Målsetninger fremover

Sertifiseringen er treårig og vi er fornøyde med å ha utarbeidet en god miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet. Vi ønsker å sikre miljøvennlige leveranser av våre produkter og tjenester. I tillegg skal vi være en attraktiv arbeidsplass der de ansatte trives og føler seg ivaretatt på en god måte.

Dette skal vi fortsette å etterstrebe ved å:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i BanoLife.

Vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere til å ta del i den bærekraftige revolusjonen.
Sammen kan vi inspirere , utfordre og  gjennomføre.

Anders Gran ludvigsen, Logistikk og Administrasjonssjef / FoU