Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Hvordan får man en kommunal fysioterapeut eller ergoterapeut?

Når man skal søke om hjelpemidler via NAV, er man i mange tilfeller nødt til å være i dialog med en kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut. I hovedsak er det de kommunale fysio- og ergoterapeutene som søker om hjelpemidler på vegne av den som skal ta dette i bruk. Det er de som sitter med den største kunnskapen i forhold til hva som er på avtale, hva du har krav på og hva som kan løse ulike utfordringer. Terapeutene er også de som kjenner best til søknadsprosessen, og argumenter for å få innvilget ulike hjelpemidler, i samråd med leverandørene av hjelpemidlene. Ønsker du å søke om et hjelpemiddel, men usikker på hvordan du skal gå frem? Da anbefaler vi alltid å ta kontakt med en kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut. Du kan også ta kontakt med oss for veiledning om du er usikker.

Illustrasjon

Hvordan kommer man i kontakt med en kommunal terapeut?

Hvis man ikke har en kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut fra før, er man nødt til å ringe eller sende e-post til kommunen sin fysio-/ergoterapitjeneste. Du finner informasjon om dette på din kommune sin hjemmeside. I noen kommuner/bydeler må det søkes om å få en ergoterapeut eller fysioterapeut. I andre kommuner/bydeler sendes det en skriftlig henvendelse via nettsiden til kommunen. Se eksempel fra Nordre Follo her.


Et alternativ er å ringe sentralbordet i kommunen, så kan de sette deg over til fysio-/ergoterapitjenesten. Eller du blir satt over til hjelpemiddellageret i kommunen for enkle hjelpemidler. De kan også henvise videre hvis de ikke har produktet og en ergoterapeut/fysioterapeut må søke NAV.

Hvor lang ventetid må man regne med?

Dette er veldig varierende fra sted til sted hvor lenge man må vente med å få en kommunal terapeut. Noen kommuner/bydeler har veldig lang ventetid, mens andre steder går det raskt. I tillegg avhenger ventetiden blant annet også av behovet, hva det skal søkes om, funksjonsnedsettelsen og en eventuell diagnose. Noen har krav på raskere hjelp og blir prioritert ovenfor andre.

Mange kommuner jobber ut fra en prioriteringsnøkkel. Noen hjelpemidler og diagnoser er akutte, og andre mindre viktig og hast. Aktivitetshjelpemidler er et eksempel der det ofte er lengre ventetid, men det prioriteres ofte i januar og når det nærmer seg tom pott.

Hvem gjør hva av de kommunale terapeutene?

Det er ikke så lett å vite på forhånd om det er en fysioterapeut eller en ergoterapeut du skal kontakte. Hvem du skal kontakte varierer veldig fra kommune til kommune. I små kommuner har de kanskje bare én kommunal fysioterapeut og én ergoterapeut. I andre større kommuner kan de ha noen ansvarlige som jobber mot barn, noen mot voksne, noen mot aktivitet og lignende. Inndelingen og hva de ulike terapeutene sitt ansvarsområde er, varier derfor veldig. Ring til din kommune/bydel, så får du hjelp med hvem du skal henvende deg til.

Er det kun kommunale terapeuter som søker om hjelpemidler?

Det er en stor fordel å bruke fagpersoner med kompetanse som kan skrive søknader. Det finnes unntak, og det er ikke bare kommunale terapeuter som sitter på kompetanse, men unntakene er få. Det krever en del å sette seg inn i søknadsprosedyrene, rammeavtalene og argumenteringen, men noen privatpraktiserende terapeuter kan dette. Det hender også at det søkes fra sykehus, institusjoner og andre fagpersoner som er i kontakt med noen som trenger et hjelpemiddel.

Som nevnt tidligere i teksten er det store variasjoner fra kommune til kommune, og ofte er det enkleste å ta kontakt med kommunen/bydelen din. Du kan også ta kontakt med en fagkonsulent hos oss som er ansvarlig for din kommune.

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

04.10.2021 | Nyttig informasjon

Søke om et hjelpemiddel via NAV eller kjøpe selv?

Les mer

Dame og mann på sykkeltur med sittesykler til et tjern

16.09.2021 | Nyttig informasjon

Aktivitetshjelpemidler – kjenner du rettighetene dine?

Les mer

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

11.10.2021 | Nyttig informasjon

Prisforhandlet med NAV

Les mer