Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Søke om et hjelpemiddel via NAV eller kjøpe selv?

Er det til deg som privatperson eller kanskje er du pårørende til en som trenger et hjelpemiddel kan hjelpemidler søkes utlånt via NAV hjelpemiddelsentral, lånes fra kommunen eller kjøpes.

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral?

Regelverket sier: Alle som har en vesentlig redusert funksjonsevne og et langvarig behov (over to år) kan søke om hjelpemidler.

Kriteriene for å få et hjelpemiddel innvilget varierer i forhold til hva man søker om. Hvis du er i tvil om du har rett på et hjelpemiddel, så kontakt din kommunale fysio- eller ergoterapeut, eller en av våre fagkonsulenter, for mer veiledning.

Hva om jeg trenger et hjelpemiddel bare en liten stund?

Ordningen med korttidsutlån, varierer litt i organisering fra kommune til kommune. I utgangspunktet lånes et utvalg av hjelpemidler ut ved et kortvarig sykdoms- eller skadetilfelle eller i påvente av et fast hjelpemiddel. Kommunene har et begrenset utvalg hjelpemidler til låns (rullatorer, toalettforhøyere, krykker, dusjstol etc). Kontakt kommunen, eventuelt ta kontakt med en kommunal ergo-/fysioterapeut i disse tilfellene.

Jeg trenger et hjelpemiddel, og behovet er varig (over to år)

Man kan søke om lån av hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, ved hjelp av en kommunal fysio- eller ergoterapeut i kommunen/bydelen der du bor. Vi anbefaler deg å ta kontakt med disse eller en av våre fagkonsulenter. Så kan de eller vi veilede deg videre i prosessen.

Noen personer har brukerpass, og kan med dette sende inn søknad selv på hjelpemidler inkludert i sin avtale.

Hvor mye koster et hjelpemiddel?

Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt gratis fra hjelpemiddelsentralen, men noen ganger må du betale en egenandel, eller det gis tilskudd til å kjøpe små-hjelpemidlet selv.

Hva kan du søke om?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler som kan avhjelpe mange utfordringer. På Hjelpemiddeldatabasen finner du mange, og du vil også finne de samme, og enda flere, på hjemmesidene til leverandørene som NAV bestiller fra. Vi i Bano Life er en av disse leverandørene. Få hjelp fra helsetjenesten eller oss, eller bruk internett og søk deg frem. Vi anbefaler også å oppsøke hjelpemiddelmesser, minimesser, sykkeldager og vinteraktivitetsdager for å få innblikk i hva som finnes. Det finnes i tillegg mange interesseorganisasjoner innenfor spesifikke diagnoser og problemstillinger, som deler av sin erfaring.

Aktivitetshjelpemidler

Personer over 26 år kan søke om aktivitetshjelpemidler, men må betale en egenandel (barn og de under 26 betaler ikke egenandel). Det gis stønad til aktivitetshjelpemidler mot en egenandel på 10% av tilbudssummen – men maks kr. 4 000.

En del aktivitetshjelpemidler kan også søkes om som forflytningshjelpemidler, hvor det ikke er en egenandel. Sykler kan være et eksempel på dette i tilfeller der vedkommende blant annet ikke har bil eller elektrisk rullestol. Sjekk med din ergo- eller fysioterapeut om dette er aktuelt for deg og hvilke kriterier som ligger til bunn.

Hva betyr det at et produkt er på avtale?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler, og for å regulerer dette i forhold til lov om offentlige anskaffelser, har NAV anbudskonkurranser der produkter meldes inn i henhold til de kriterier NAV har satt. Så vurderer og rangerer NAV disse, og lager oversikt i ulike kategorier og poster som dere finner på hjelpemiddeldatabasen.

Når et produkt er prisforhandlet med NAV betyr det at det er på rammeavtale med NAV. Hjelpemidler som er en del av en rammeavtale er NAVs foretrukne produkter og en del av deres nasjonale sortiment. Når man søker om et hjelpemiddel skal det alltid vurderes først om et av hjelpemidlene som finnes i en av rammeavtalene kan brukes for å dekke behovet for tilrettelegging. Det er disse produktene man i utgangspunktet kan få innvilget.

Hvordan går det med søknaden min?

Nå kan du følge status på søknadsprosessen på NAV sine sider her: Nå kan du følge status på egen sak. Du kan også lese mer på NAV sine sider om «Jeg har søkt om et hjelpemiddel, hva skjer videre» .

Hvem kan kjøpe hjelpemidler?

Alle kan i praksis kjøpe et hjelpemiddel selv. Det er allikevel viktig å vite at hjelpemidler ofte er kostbare, da de er spesiallaget, ikke selges i store kvanta og i tillegg er utviklet for å kunne tilpasses mange ulike behov.

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

11.10.2021 | Nyttig informasjon

Prisforhandlet med NAV

Les mer

Ilustrasjon forsidebilde

13.10.2021 | Annet

Hva kan vi hjelpe deg med?

Les mer

Illustrasjon

05.10.2021 | Nyttig informasjon

Hvordan får man en kommunal fysioterapeut eller ergoterapeut?

Les mer