Hopp til innhold

Personvernerklæring for Bano Life

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Bano Life AS er behandlingsansvarlig for. Det er viktig for oss at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

I Bano Life er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation)

Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av produktene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos Bano Life.

Hvem er vi?

Bano Life er et hjelpemiddelfirma som tilbyr hjelpemidler til barn og voksne med ulike funksjonsnivå gjennom NAV eller direkte til ulike institusjoner og privatpersoner. Vi tilbyr hjelpemidler til bruk i det daglige hverdagslivet, men har også et stort fokus på aktivitetshjelpemidler.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
 • Når vi samler inn/mottar personopplysninger fra andre legitime kilder slik som NAV og terapeuter.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Bano Life.
 • Når du er inne på vår nettside.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?

Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre salg, markedsføring og kundeservice. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, organisasjoner, partnere og personer som søker jobb eller arbeider i selskapet vårt.
Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Sende deg markedsførings-kommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, invitasjoner og aktiviteter. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.
 • Utføre salgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Gi deg informasjon om et arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.
 • Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på Bano Life sine websider (for eksempel for å motta tilbud på et av våre produkter).
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post eller telefonsamtaler).
 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som bestillinger, tilbud, ordre, påminnelser og lignende. Kontrakten kan være inngått med Bano Life direkte eller via våre samarbeidspartnere (eks. NAV).
 • Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om produktene og tjenestene våre.
 • Behandle en jobbsøknad.
 • Annonsering

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger basert på samtykke
Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter
Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse
Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Bano Life og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Hvilke type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling, adresse og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til organisasjonen du jobber for. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Hvis du søker på en jobb hos Bano Life, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

Bano Life samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger med unntak av:

 • Produkter og spesialtilpasninger som krever utfyllende opplysninger
  • Vi tilbyr noen produkter/produktgrupper og tjenester som krever utdypede og sensitive personopplysninger. Eksempler på dette kan være ved bestillinger av spesialtilpassede sykler eller vinterprodukter der vi må vite skadenivå for å finne den beste løsningen for bruker.
 • Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?
  • Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
 • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
 • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsføringskommunikasjon:
  – Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket, kan du bruke koblingen til å administrere abonnementene som inngår i kommunikasjonen. Merk at du fortsatt kan motta systemmeldinger og administrativ kommunikasjon, som ordrebekreftelser, systemmeldinger og varslinger, fra Bano Life.
  – Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til post@banolife.no.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Tredjeparts tjenesteleverandører og produktleverandører/produsenter som jobber på våre vegne:

 • Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører, NAV og produsenter/underleverandører med det formål at de skal levere tjenester/produkter til deg i samarbeid med oss eller på våre vegne. Dette gjelder eksempelvis utkjøring av varer, og produksjon av ulike produkter på spesialmål der våre leverandører trenger personopplysninger om deg for å levere bestilt vare.

Hvis lovpålagt:

 • Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)

 • Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale. Hvis underleverandøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

Våre nettsider

Når du besøker en av våre nettsider samler vi og vår underleverandør av nettsiden (Fjuz AS) inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider.
Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettsider og tjenester til brukernes antatte behov. Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).

Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsler, også omtalt som cookies, er tekstfiler som lastes ned og lagres på enheten din når du besøker nettsiden. Vi benytter informasjonskapsler for autentiseringsformål slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende samt for å huske besøkendes brukerpreferanser.

Informasjonen brukes til å få websidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi oss forretnings- og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side, banen gjennom webområdet osv. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker et webområde. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy webområdet etter dine personlige behov. Hvis informasjonskapsler brukes alene, vil de ikke identifisere deg personlig.

Vi benytter også informasjonskapsler til markedsføringsformål for å kunne vise deg annonser som kan være aktuelle på andre nettsider du besøker. Slike informasjonskapsler er plassert på nettstedet vårt av et tredjeparts annonsenettverk på vegne av oss og med vår tillatelse. Annonsenettverket kan koble aktivitet fra vår nettside mot din brukerkonto nå du er innlogget på deres plattformer.

Du kan lett deaktivere informasjonskapsler på våre nettsider ved å gå til våre innstillinger for bruk av informasjonskapsler. Våre innstillinger for bruk av informasjonskapsler finner du ved å klikke på «cookie-knappen» nederst til venstre på våre nettsider.

Du kan via innstillingene i nettleseren i tillegg hindre at nettleseren lagrer informasjonskapsler samt slette informasjonskapsler. En veiledning på hvordan administrere informasjonskapsler i de vanligste nettleserne finner du her. Vær oppmerksom på at slik sletting og hindring av bruk av informasjonskapsler kan medføre redusert funksjonalitet på denne og andre nettsider.

Detaljer for cookies

 • Google Analytics
  • Samler inn og analyserer informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet.
 • Google Ads
  • Blir brukt for annonsering
  • Konverteringssporing
 • Facebook
  • Blir brukt av Facebook for annonsering
  • Facebook Pixel brukes for målrettet og optimalisert annonsering

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.

Kontaktinformasjon

+47 64 91 80 60

post@banolife.no

Bano Life