Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Prisforhandlet med NAV

Personer som har en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne kan søke om produkter/hjelpemidler fra NAV. Da er det ofte produkter som er prisforhandlet med NAV man kan søke om, men ikke alltid.

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

Hva betyr det at et produkt er prisforhandlet med NAV?

Når et produkt er prisforhandlet betyr det at det er på rammeavtale med NAV. Hjelpemidler som er en del av en rammeavtale er NAVs foretrukne produkter og en del av deres nasjonale sortiment. Når man søker om et hjelpemiddel skal det alltid vurderes først om et av hjelpemidlene som finnes i en av rammeavtalene kan brukes for å dekke behovet for tilrettelegging. Det er disse produktene man i utgangspunktet kan få innvilget. I hver kategori/post er det ett eller flere produkter, der førsteplass er det foretrukne produktet.

Det er inngått rammeavtale med leverandører på de fleste hjelpemiddelområder. Hjelpemiddeldatabasen gir oversikt over hvilke hjelpemidler som er prisforhandlet med NAV innenfor hver rammeavtale.

Produkter som ikke er prisforhandlet

Hjelpemiddelsentralene kan søke om dispensasjon (disp) for å kjøpe inn et produkt, hvis produktene på rammeavtale ikke dekker behovet. Hjelpemidlene i rammeavtalene skal være vurderte. Det må argumenteres for hvorfor et annet hjelpemiddel fungerer bedre enn de som er prisforhandlet med NAV.

NAV har all nødvendig informasjon tilgjengelig på sine nettsider og der kan du lese om «Hvordan går jeg fram ved søknad».

Prisforhandlede produkter fra Bano Life

Bano Life har produkter som er prisforhandlet med NAV i flere kategorier/hjelpemiddelområder. I tillegg har vi en del unike produkter som ofte viser seg å dekke spesielle behov bedre enn hjelpemidler som er på rammeavtale.

NAV har egne artikkelnummer som kalles HMS nummer (HMS nr). Hjelpemidler som har et HMS nr, har tidligere blitt søkt om og blitt innvilget gjennom NAV. Det kan også være nyttig å vite at hjelpemidler kan være søkt om og innvilget uten å ha et HMS nr, da de ulike sentralene rundt omkring i landet opererer litt ulikt.

Hos oss ser du enkelt hvilke produkter som er prisforhandlet med NAV ved å se på ikonet som ligger på produktsidene. Har det ett av disse to ikonene, er det på avtale med NAV.

Banolife Prisforhandlet
Banolife Prisforhandlet smiley
Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

04.10.2021 | Nyttig informasjon

Søke om et hjelpemiddel via NAV eller kjøpe selv?

Les mer

En fornøyd eldre dame sykler på sin trehjulssykkel med to hjul foran på brygga i Skien.

15.09.2021 | Nyttig informasjon

Søk sykkel som forflytningshjelpemiddel

Les mer

Sykepleier og eldre dame prater sammen

04.10.2021 | Nyttig informasjon

Kjøp av hjelpemidler til sykehjem, institusjoner og sykehus

Les mer