Hopp til innhold
| Fagartikler, Nyttig informasjon

Spesialtilpassede senger med høye grinder – tvang eller trygghet?

Mange foreldre opplever utfordringer med tilrettelegging av hverdagslige aktiviteter for barn. Uro og utagerende oppførsel oppstår av ulike årsaker, og det vil være nødvendig og hensiktsmessig å sette inn tiltak som kan bedre barnets funksjonsevne.  

Lukas seng spesiallaget til skråtak

Mange foreldre opplever utfordringer med tilrettelegging av rutiner og aktiviteter for barn i hverdagen. Legger man til ulike diagnoser, både kognitive og fysiske, så kan det bli enda mer utfordrende. Uro og utagerende oppførsel hos barn kan ofte oppstå av ulike årsaker, og det vil være nødvendig å sette inn tiltak som kan bedre barnets funksjonsevne og adferd på dagtid. Ofte kan barnet ha behov for mer søvn, bedre søvn, og ikke minst et lite avbrekk. Et slikt tiltak kan være et trygt sted de kan trekke seg tilbake til på dagtid, eller en rolig natt i en spesialtilpasset seng med få forstyrrelser.

Tiltak som avhjelper i dagliglivet

Når et barn har fått sin funksjonsevne vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, gis det støtte til hjelpemidler og tilrettelegging i dagliglivet. Kilde: NAV.

Aktiviteter i dagliglivet, ofte forkortet ADL, omfatter alle daglige gjøremål som er nødvendige eller ønskelige å utføre. Med bakgrunn i at hjelpemiddelet avhjelper i hverdagen, som for eksempel en god spesialtilpasset barneseng, kan derfor støttes av NAV. Bakgrunnen for dette kan være at barn med nedsatt funksjonsevne ofte trenger pleie om natten eller har behov for en voksen som kan ligge inntil og gi trygghet. Andre har utagerende oppførsel eller kraftige spasmer/ufrivillige motoriske problemer og trenger derfor ekstra polstring i sengen. Noen trenger stell under natten av medisinske årsaker og en seng med hev/senk funksjon vil imøtekomme dette. Det kan også være at barnet er en «vandrer» på natten og derfor kan komme til å skade seg selv.

«Bli med heim», episode 1- sesong 5 på NRK Super.

Tvang eller trygghet?

Noen senger kommer med høye grinder som ikke kan åpnes fra innsiden/av barnet selv. Det kan virke skremmende på noen og spørsmålet om dette er tvang mot barnet eller ekstra trygghet/sikkerhet dukker opp. Svaret er komplekst og det er mange ulike vinkler å se dette fra. For de fleste barn med en diagnose vil dette gi en følelse av ro og trygghet. En lukket seng med egne ting som gir trøst og avkobling, avskjermet fra omverdenen og alle dens sanseinntrykk. Som foreldre kan dette også oppleves som en trygghet ved at man ser barnet sitt rolig og trygt.

Direkte avhjelpende i hverdagen

Tidligere har ikke NAV godkjent senger med høye grinder på bakgrunn av NAV`s tolkning av tvangsparagrafen. NAV har ment at det må foreligge tvangsvedtak for vedtak på seng med høye grinder som kun kan åpnes fra utsiden. I år har det pågått saker som tar for seg reisesengen Safety Sleeper, og en seng med høye grinder der familiene fikk medhold i Trygderetten. Heldigvis har disse sakene nå hjulpet til med å sette en standard på at hjelpemidler som er direkte avhjelpende i hverdagen innvilges.

Gutt i Safety Sleeper blå seng med åpen luke i enden
Safety Sleeper er en reiseseng som kan settes opp der det er behov.

Men det finnes andre unntak også, som blant annet der barnet er i fare for å skade seg selv. Dersom det kan argumenteres på hvorfor barnet trenger en spesialtilpasset seng med høy grind kan NAV innvilge. Polstring i sengen som beskyttelse mot skade på barnet er også et aktuelt argument. Her vil sengen fungere som et lukket lite rom, og kan skape ro for de barna som har for eksempel autisme eller autismeliknende problemstillinger.

Spesialtilpassede senger med grinder og polstring kan skape det rommet barnet trenger for å falle til ro, hvor inntrykk utenifra ikke påvirker dem i like stor grad. Safety Sleeper er for eksempel en slik seng. En del barnehager og skoler omkring i landet bruker denne.

For barn som selv ikke kan delta og som har store motoriske utfordringer, ved for eksempel sensitivitet for lys, lyd og trykk, kan seng med grinder og polstring være aktuelt for å skape ro. Ro oppnås ved at barnet har et mindre område å forholde seg til, mindre lys og lydinntrykk som de ikke klarer å bearbeide.

Glidelås som kan åpne seng fra innsiden og utsiden
Glidelås til bruk innenfra
Dag- og nattpolster
Dag- og nattpolster

Individuell vurdering og tilrettelegging er viktig

Regelverket sier: Alle som har en vesentlig redusert funksjonsevne og et langvarig behov (over to år) kan søke om hjelpemidler.

Kriteriene for å få et hjelpemiddel innvilget varierer i forhold til hva man søker om. Å finne rett hjelpemiddel til barn krever en del forarbeid som blant annet kartlegging, funksjonsvurdering og/eller aktivitetsanalyse. Individuell vurdering og tilrettelegging er også viktig da sengen skal ivareta barnets behov for stimulering og trygghet for seg selv, pårørende og omgivelsene.

For å vite mer om hvilke tiltak som kan avhjelpe i dagliglivet, er det viktig å ha en god dialog med en kommunal terapeut som kan hjelpe deg, og kjenner rettighetene. Vi i BanoLife hjelper deg også med å søke via NAV.

Gutt i Safety Sleeper blå seng med åpen luke i enden

21.09.2021 | Solskinnshistorier

Sengen som forandrer liv

Les mer