Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Ledsagerstyrt sitski – hva skal jeg velge?

Denne veilederen er til for å hjelpe deg å finne en sitski som passer best ut fra kriteriene: brukers utgangspunkt, ledsagers ferdighetsnivå og bruk.

To som kjører slalåm i med ledsagerstyrt sitski. En sitter og en styrer bak. Sola skinner og lyser opp deler av slalåmbakken.

Brukers utgangspunkt og ledsagers ferdigheter

NAV har med sin rammeavtale fire ulike modeller rangert fra 1-4 plass. BanoLife har de tre første rangeringene og blant disse finnes modeller for de aller fleste. Hvilket utgangspunkt bruker har er det første og viktigste for valg av sitski. Deretter kommer ledsagers ferdighetsnivå, som også må tas hensyn til.

Brukers utgangspunkt

Vi kartlegger brukeren for å finne den sitskien som passer best ut fra vekt, høyde, setebredde og behovsnivå, aktiv/passiv.

Vekten påvirker valget av sitski

Vekten gir i første omgang svar på om vi skal velge én eller to ski. For brukere under 50 kg anbefaler vi alltid én ski. Én ski gir best mulig marktrykk slik at det blir enklest mulig å manøvrere for ledsager og bruker om han/hun er aktivt med i kjøringen. For brukere over 50 kg anbefales to ski. Dette fordi tyngre vekt på én ski kan gi et større spenn i skia og gjøre den vanskeligere å manøvrere. BanoLife leverer to ulike ledsagerstyrte sitski med én ski. Praschberger Snowball for de aller minste og Tessier Tempo Uniski for de litt større. For brukere over 50 kg anbefaler vi Tessier Tempo Dualski som har to ski. Les mer om valg av ski i avsnittet «Én eller to ski».

Høyde har også noe å si

Høyden på bruker er med på å avgjøre valget av ledsagerstyrt sitski. Sitski-modellene har ulike rammestørrelser. Spesielt for de minste er det greit å velge en modell som ikke er uhensiktsmessig stor. For barn i barnehagealder og tidlig skolealder er sitskien Praschberger Snowball designet spesielt for brukere i denne aldersklassen. For eldre/høyere brukere har de andre alternativene store justering- og tilpasningsmuligheter for å dekke brukere fra 120-200 cm.

Setebredden er også relevant

Sammen med vekt og høyde, så er setebredde høyst relevant. Sitskiene på rammeavtalen dekker setebredder opp til 45 cm. Er det behov for større setebredde kan BanoLife lage seter på spesialmål designet til å passe på Tessier Tempo Dualski. For brukere med setebredde inntil 34 cm og brukervekt under 40 kg anbefales Praschberger Snowball. Snowball er den letteste og netteste sitskien på markedet. Til de brukerne under, men med en større setebredde enn 34 cm, anbefales Tessier Tempo Uniski.

Aktive og passive brukere av ledsagerstyrt sitski

Brukernes behovsnivå kan være svært ulikt, men her deler vi de inn i aktiv/passiv. En aktiv bruker har ofte behov for lite eller mindre støtte og klarer seg stort sett bra med et standard sete. Om brukeren er veldig mobil og god kognitivt kan det være hensiktsmessig å kappe ned ryggen/støtten ytterligere slik at bruker kan være enda mer delaktig i samspill med ledsager. Alle standard-setene er godt utstyrt med lår-, hofte-, og magebelte.

En passiv bruker i en ledsagerstyrt sitski kan ha behov for mer støtte, hovedsakelig for rygg og overkropp. Våre standard-seter kan bygges med forlenget rygg og kombineres med blant annet vest og nakkestøtte. For de større brukerne anbefaler vi Bucketseat som er standard på Tessier Tempo Dualski. Dette sete har en rygglengde på over 80 cm, tilbys med lår- og hoftebelte, samt 4pkt sele. For brukere med behov for enda mer komfort og tilbakelent sittestilling, anbefales Grand Comfortsete. Dette er polstret, trukket med skinn og tilbys med hoftebelte og 4pkt sele.

Ledsagers ferdighetsnivå spiller også inn i valg av sitski

Kombinert med brukers utgangspunkt kan det være viktig å ta hensyn til ledsager ved valg av sitski. Om ledsager/assistent er uerfaren eller nybegynner, er det viktig å velge en sitski som er enkel å manøvrere og hvor ledsager enkelt kan ha kontroll på egne ski og sitskien. I disse tilfellene anbefaler vi Tessier Tempo Uniski/Dualski som tilbys med leddet ledsagerbøyle. Denne bøylen gjør at ledsager kommer på en god og trygg avstand fra sitskien, det sørger for bedre moment (gir bedre kontroll med bruk av mindre krefter) og sørger for at ledsagers ski ikke kommer i konflikt med skiene på sitskien.

Bruken av sitski

Hvilke bakker og løyper personen skal kjøre kan ha betydning for valget av sitski. Enkle, moderate eller avanserte løyper, isete eller løs-snø? De fleste modellene passer til de fleste løyper og forhold. Det finnes noen unntak. En sitski eller dualski (biski) med lavt tyngdepunkt har begrensninger utover enkle og slake løyper. Dette fordi det i brattere løyper kan bli meget krevende å manøvrere da det er vanskeligere og rotere skiene over på skjær. Om personen også skal kjøre i mer moderate løyper bør det velges en sitski med et høyere tyngdepunkt. Om det kjøres i varierte bakker og forhold kan Tessier Tempo Dualski anbefales da denne har dynamiske føtter som gjør at skiene beveger seg uavhengig av hverandre i terrenget.

Én eller to ski

Erfaringsmessig er det bedre for de aller fleste å kjøre med én ski. Det er enklere å manøvrere, da du kun har én ski å kontrollere. Sitski med én ski gjør det også enklere å få tyngdepunktet vekk fra bakdelen av skien for å rotere (svinge). Én ski gjør det også lettere å unngå at ledsagers ski kommer i konflikt med skiene på sitskien. Én ski anbefales i alle tilfeller der brukeren er under 50 kg. Dette fordi det med to ski gir dårlig marktrykk. Skiene blir flytende oppå snøen og gjør det vanskeligere å manøvrere sitskien. Dette forandrer seg gradvis når brukeren beveger seg over 50 kg.

Desto tyngre brukeren blir jo mer trykk blir det på én ski. Dette kan resultere i et spenn på skien som gjør den tyngre å manøvrere. Derfor anbefales to ski når brukeren er over 50 kg for ledsagerstyrt sitski. Da fordeles tyngden på to ski, samtidig som du beholder marktrykket og gjør den enkel å manøvrere. To ski utgjør liten eller ingen forskjell hva gjelder stabilitet da skiene under er dynamiske og beveger seg uavhengig av hverandre. Tessier Tempo Dualski har to ski som er dynamiske og sørger alltid for at du har tyngden på skiene som er styrende. Dette gjør det svært enkelt for ledsager å manøvrere uten mye anstrengelser.

I denne videoen ser du en demonstrasjon av Tessier Tempo med én ski – altså Tessier Tempo Uniski.
I denne videoen ser du en demonstrasjon av Tessier Tempo med to ski – altså Tessier Tempo Dualski.

Ønsker du mer informasjon eller tilbud?

Det er viktig å velge produktet som dekker brukers behov. Det er et felles ansvar å finne det hjelpemiddelet som står til forventningene når det gjelder tilrettelegging og bruk. Vi anbefaler at du kontakter en av våre fagkonsulenter for å kombinerer fagkompetanse og produktkunnskap slik at dere tar de rette valgene.

En dame sitter i en egenkjørt sitski. Bildet er tatt bakfra og du ser henne kjøre nedover slalåmbakken i idyllisk vinterlandskap.

22.09.2021 | Nyttig informasjon

Egenkjørt sitski – hva skal jeg velge?

Les mer

To som kjører slalåm i med ledsagerstyrt sitski. En sitter og en styrer bak. Sola skinner og lyser opp deler av slalåmbakken.

22.09.2021 | Nyttig informasjon

Individuelle tilpasninger av sitski

Les mer

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

04.10.2021 | Nyttig informasjon

Søke om et hjelpemiddel via NAV eller kjøpe selv?

Les mer