Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Egenkjørt sitski – hva skal jeg velge?

Denne veilederen er til for å hjelpe deg å finne en sitski som passer best ut fra følgende kriterier: forutsetning, ferdighetsnivå og bruk.

En dame sitter i en egenkjørt sitski. Bildet er tatt bakfra og du ser henne kjøre nedover slalåmbakken i idyllisk vinterlandskap.

NAV har med sin rammeavtale på egenkjørt sitski, seks ulike modeller rangert fra 1-6 plass. BanoLife har de fem første rangeringene og blant disse finnes modeller for de aller fleste.

Forutsetningene dine er viktige for valg av egenkjørt sitski

Hvilke forutsetninger personen har er det første og viktigste for valg av sitski. Med forutsetning menes skadenivå og hvordan dette først og fremst påvirker balansen.

En person med sterkt nedsatt balanse (f.eks. TH2) vil kunne ha best nytte av en sitski med lavt tyngdepunkt for å opprettholde balansen enklere. Tessier Tempo Access har et meget lavt tyngdepunkt (kun 19 cm over bakkenivå) som sørger for god kontroll over sitskien og gjør at enda flere kan være selvstendig og oppleve mestring i alpinbakken.

Sitskiene for de aller fleste

En person med noe bedre balanse vil kunne ha forutsetninger på en sitski med moderat sittehøyde som gir et høyere og bredere aktivitetsnivå. Tessier Tempo Uniski er svært enkel å manøvrere, fungerer godt til fritidsbruk sammen med venner og familie, men også for den mer aktive brukeren som søker fart og spenning. Tempo Uniski har også god demping som forhindrer støt/slag og bidrar også til bedre stabilitet og kontroll over sitskien. Praschberger Monoski har mange av de samme funksjonene som Tempo Uniski. Monoski tilbyr en er spissere vinkel i kneleddet, og en del personer med høyere skade/øvrige forutsetninger som krever noe mer tid og opparbeidelse av ferdigheter, vil oppleve større og muligens mer snarlig mestring med denne sitskien. Tempo Dualski er også et godt alternativ der personen ønsker to ski. Les mer om det i avsnittet «én eller to ski» .

Sitskien for de med god balanse og høyt aktivitetsnivå

En person med god balanse, kombinert med høyt aktivitetsnivå, kan i tillegg til de nevnte modellene også ha forutsetning for en modell med store justeringsmuligheter. Personer med god balanse vil kunne ha nytte av en sitski som kan endres underveis for å stimulere til videre bruk. Tessier Scarver er fleksibel og man kan enkelt justere; sittevinkel, tyngdepunkt på ski og høyde på rammen. Tessier Scarver har også prisforhandlet Dualadapter som tilbehør som gjør at personen enkelt kan bytte mellom én og to ski på under to minutter. Dette kan være nyttig for personer som kjører alpint under svært ulike forhold og bakker.

Ferdighetsnivået er viktig i valg av egenkjørt sitski

Kombinert med forutsetningene er ferdighetsnivå også viktig å ta med i vurderingen. Rammeavtalen til NAV har modeller for nybegynnere, viderekommende og erfarne skikjørere.

Nybegynnere på egenkjørt sitski

For nybegynnere kan ofte en sitski med lavt tyngdepunkt være en god løsning. Tessier Tempo Access har et meget lavt tyngdepunkt og fungerer svært godt for nybegynnere. Samtidig vet vi av erfaring at personer på nybegynnerstadiet ofte har en kjapp læringskurve og at en sitski med lavt tyngdepunkt ofte gir begrensninger i løpet av kort tid.

Derfor bør det vurderes en sitski med et mer moderat tyngdepunkt om personen har forutsetningene for det. Tessier Tempo Uniski har et moderat tyngdepunkt og passer for nybegynnere og viderekommende. Den er lett og svært enkel å manøvrere takket være en aktiv sittestilling. For nybegynnere anbefales alltid én ski da det er langt enklere å manøvrere kontra to ski. To ski utgjør liten eller ingen forskjell hva gjelder stabilitet da skiene under er dynamiske og beveger seg uavhengig av hverandre. Det er først og fremst tyngdepunktet, egne forutsetninger og ferdigheter som spiller inn på balansen.

Viderekomne på egenkjørt sitski

For viderekommende er det viktigste å finne den sitskien de er mest komfortable med og som passer til deres bruk. Tessier Tempo Uniski/Dualski og Praschberger Monoski er alle sitskier som er gode valg og godt fungerende for viderekommende personer. Alle modellene har et moderat tyngdepunkt og gir tilstrekkelig med utfordringer som en alpinist ønsker. Modellene er også utstyrt med meget gode dempere som gir den nødvendige støtavlastningen, som igjen gir stabilitet og komfort. Nettopp dette er viktig for å stimulere til bruk av utstyret.

Erfarne brukere av sitski

For erfarne kan de nevnte modellene være en god løsning, men noen har behov for å strekke seg lenger. For å stimulere til bruk av sitskien kan de ha behov for flere utfordringer og variasjon under skikjøringen. Tessier Scarver tilbyr flere justering- og tilpasningsmuligheter enn noen annen sitski. Slik kan personen tilpasse utstyret etter bruk, forhold og økt ferdighetsnivå. Tessier Scarver har også prisforhandlet dualadapter som tilbehør, noe som gjør at personen enkelt kan bytte mellom én og to ski på under to minutter. Dette kan være nyttig for personer som kjører alpint under svært ulike forhold og bakker.

Bruken av sitski

Hvilke bakker og løyper personen skal kjøre kan ha betydning for valget av sitski. Enkle, moderate eller avanserte løyper, isete eller løs-snø? De fleste modellene passer til de fleste løyper og forhold. Det finnes noen unntak. En sitski eller dualski (biski) med lavt tyngdepunkt har begrensninger utover enkle og slake løyper. Dette fordi det i brattere løyper kan bli meget krevende å manøvrere da det er vanskeligere å rotere skiene over på skjær. Om personen også skal kjøre i mer moderate løyper bør det velges en sitski med et høyere tyngdepunkt.

Én eller to ski for egenkjørt sitski

Et spørsmål som ofte dukker opp. Erfaringsmessig er det bedre for de aller fleste å kjøre med én ski. Det er enklere å manøvrere, da du kun har én ski å kontrollere og én ski gjør det enklere å få tyngdepunktet vekk fra bakdelen av skien for å rotere (svinge). To ski utgjør liten eller ingen forskjell hva gjelder stabilitet da skiene under er dynamisk og beveger seg uavhengig av hverandre. Det er først og fremst tyngdepunktet, egne forutsetninger og ferdigheter som spiller inn på balansen. To ski kan anbefales for viderekommende personer med gode forutsetninger for å kjøre alpint under svært ulike forhold/løyper. To ski anbefales også for tyngre personer (+90 kg) da trykket på én ski med denne tyngden kan gi et spenn i skien som gjør det vanskeligere å manøvrere.

Ønsker du mer informasjon eller tilbud?

Det er viktig å velge produktet som dekker brukers behov. Det er et felles ansvar å finne det hjelpemiddelet som står til forventningene når det gjelder tilrettelegging og bruk. Vi anbefaler at du kontakter en av våre fagkonsulenter for å kombinerer fagkompetanse og produktkunnskap slik at dere tar de rette valgene.

Tessier Tempo Uniski – egenkjørt
Tessier Tempo Dualski – egenkjørt
Tessier Tempo Access – egenkjørt
Tessier Scarver – egenkjørt
Praschberger Monoski – egenkjørt