Hopp til innhold
ALS i tre klosser. Blå, rød og gul. Foto

Webinarserie om ALS! Serie 1: Hva er ALS?

Webinar Arkiv
Dato: 17.11.2021

Stadig flere blir diagnostisert med ALS i Norge, og det er i dag også en diagnose som det ikke finnes en kur mot. I hver del vil vi snakke med  personer som er berørt av, eller har erfaring med sykdommen, slik at vi sammen kan øke kunnskapen, tilrettelegging og ikke minst prøve å øyne et håp i møte med ALS- pasienter og deres pårørende.

Serie 1: Hva er ALS?

Gjennomført – 17.november 2021,  kl 09:00-10:00

Hva vet vi egentlig om ALS og hvordan er det å leve med denne sykdommen?

Overlege Ola Nakken ved nevrologisk avdeling på Akershus sykehus vil snakke om ALS som sykdom, herunder symptomer, prognose og hele sykdomsbilde. I tett samarbeid med Åse Paust og Sidse Linnæs, som begge jobber i ALS-teamet ved Ullevål sykehus, vil vi bli guidet videre i deres møte med ALS-pasienter. Cathrine Nordstrand og Ivar Talmoen, som begge er diagnostisert med ALS, vil prøve å gi oss et innblikk i hvordan det egentlig er å leve med ALS.

Se reprisen til første delen av serien om ALS nedenfor.