Hopp til innhold

Bano Life for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Hos oss finner du produkter til barn, ungdom, voksne og eldre. Vi har hjelpemidler som søkes om via NAV Hjelpemiddelsentral, og produkter som kan brukes av beboere og pasienter på sykehjem, institusjoner og sykehus. Flere produkter er prisforhandlet og på rammeavtale med NAV, og dette prøver vi å gjøre lett tilgjengelig på nettsiden for å gjøre jobben din enklere.

Vi har produkter for hjemmebruk (og til ferie). Dette kan være bilseter, madrasser, vogner, posisjoneringsprodukter, sitteenheter, hjelmer, belter og seler, senger og velferdsteknologiske produkter. Til fritid og aktivitet har vi både sykler, sitski, akebrett og kjelker. Produkter som sansestimulerende produkter, senger, madrasser og velferdsteknologiske produkter brukes også på institusjoner, sykehjem og sykehus.

Søknad til NAV

De fleste produktene i vårt sortiment søkes om via NAV. En god andel av våre produkter er prisforhandlet og på rammeavtale med NAV. Produkter som er utenfor rammeavtale, kan som oftest søkes om fordi de dekker spesifikke behov eller de tilhører kategorier som det ikke eksisterer en rammeavtale for.

Vi har fagkonsulenter som dekker hele landet og har ansvar for sine områder. På den måten har de god kunnskap og kjennskap til sine kommuner og hvordan prosessene fungerer akkurat der. Vi stiller opp på utprøvinger, drøfter utfordringer og bidrar med vår fagkompetanse, innsikt og produktkunnskap.

Sammen kan vi finne den beste løsningen!

Aktivitetshjelpemidler

Når det kommer til aktivitetshjelpemidler, så skiller vi ofte på de over og under 26 år på grunn av Akt-26. Vi har aktivitetshjelpemidler som sitski, vannsport og sykler. Vi anbefaler å se på mulighetene for å søke sykler for de over 26 år som forflytningshjelpemiddel, der det er mulig. Når det søkes som Akt-26 må bruker betale en egenandel, noe en ikke trenger for et forflytningshjelpemiddel.

Barneprodukter

Når det kommer til produkter for barn søkes det meste av disse produktene på vanlig måte hos NAV. Barn under 26 år må ikke betale egenandel på aktivitetshjelpemidler. For noen produkter, slik som bilseter så eksisterer det ikke en rammeavtale. Disse søkes det om på vanlig måte. Hvis det skulle være noen produkter som er utenfor rammeavtale søkes dette som en dispensasjonssøknad (disp.søknad).

Prisforhandlet med NAV

Hvis du trenger hjelp til å finne ut om et produkt er på rammeavtale eller ikke, så ligger alle produkter som er på rammeavtale fra alle hjelpemiddelfirmaer på hjelpemiddeldatabasen. Hos oss er alle prisforhandlede produkter markert med et prisforhandlet ikon, for å gi deg best mulig oversikt.

Bano Life for kommuner, sykehjem og institusjoner

Vi har ikke bare produkter rettet mot NAV, men også produkter for sykehjem, institusjoner og sykehus. Produkter til beboere og pasienter kan søkes om via NAV, eller kjøpes inn av sykehjemmet, institusjonen eller sykehuset.

Eldre dame og sykepleier gleder seg over levende bilder og spill