Skip to content
Lukas seng spesiallaget til skråtak
| Fagartikler, Nyttig informasjon

Spesialtilpassede senger med høye grinder - tvang eller trygghet?

Mange foreldre opplever utfordringer med tilrettelegging av hverdagslige aktiviteter for barn. Uro og utagerende oppførsel oppstår av ulike årsaker, og det vil være nødvendig og hensiktsmessig å sette inn tiltak som kan bedre barnets funksjonsevne.  

Les mer
Lukas seng spesiallaget til skråtak
| Nyttig informasjon

Spesialtilpassede senger med høye grinder - tvang eller trygghet?

Bano-gruppen blir enda større, og vi kan nå med spenning og glede annonsere ytterligere utvidelser av gruppen. Hjelpemiddeleksperten i Norge og Honoré Care i Danmark er nå også med på veien videre.

Les mer
Lukas seng spesiallaget til skråtak
| Inspirasjon, Nyttig informasjon

Spesialtilpassede senger med høye grinder - tvang eller trygghet?

Kangoo terrengvogn er oppgradert med en ny og bedre hjelpemotor, som trekker bedre og tåler mer motstand. Vi har gleden av å introdusere V-max v2.

Les mer
Lukas seng spesiallaget til skråtak
| Inspirasjon, Nyttig informasjon

Spesialtilpassede senger med høye grinder - tvang eller trygghet?

I arbeid med barn med et hjelpemiddelbehov er oppfølging i forhold til vekst viktig. Det er viktig å være tidlig ute og helst før behovet melder seg. Dette krever tettere oppfølging enn hos mange voksne som ofte kan ha samme hjelpemidler i flere år.

Les mer
Lukas seng spesiallaget til skråtak
| Fagartikler, Inspirasjon, Nyttig informasjon

Spesialtilpassede senger med høye grinder - tvang eller trygghet?

Alle barn har rett til deltagelse, aktivitet og inkludering på alle hverdagslivets arenaer. Barn og unge utvikler seg og lærer gjennom lek og aktivitet i samspill med sine fysiske og sosiale omgivelser.

Les mer
Lukas seng spesiallaget til skråtak
| Nyttig informasjon

Spesialtilpassede senger med høye grinder - tvang eller trygghet?

Bano AS, en ledende norsk distributør av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsnivå i hjemmepleiemarkedet, har inngått partnerskap med Bardum AS.

Les mer
Lukas seng spesiallaget til skråtak
| Inspirasjon

Spesialtilpassede senger med høye grinder - tvang eller trygghet?

Mange mennesker med en fysisk krevende jobb eller hverdag opplever helseplager som følge av tunge løft, gjentakende bevegelser og uheldige arbeidsstillinger. Vi ser stadig muskel- og skjelettplager hos foreldre, støttekontakter og avlastere for fysisk funksjonshemmede barn og voksne. De har vondt i ryggen, knærne og hoftene, og får ofte belastnings- og slitasjeskader.

Les mer

Bardum og Hjelpemiddeleksperten har blitt Bano Life.

Les mer