Skip to content

Kommune, institusjon og sykehus

Erfaring, kunnskap og gode produkter danner basen for vårt tilbud og sortiment rettet mot sykehjem, institusjoner, sykehus og åpen omsorg. Produktene er nøye utvalgt med fokus på brukervennlighet, kvalitet og ivaretakelse av personal.

Brosjyre produkter for Kommune, Institusjon og Sykehus

RotoBed fra Bardum

Bardum og Hjelpemiddeleksperten har blitt Bano Life.

Les mer