Hopp til innhold

Avfallsforskriften forplikter Bano Life til å ta i retur EE-avfall. 

Fly på himmelen med grønt gress. stockfoto

Gjennom forskrift fra myndighetene, er Bardum pliktig til å ta imot retur av EE-avfall og batterier. Det er Avfallsforskriften som regulerer denne plikten, og Bardum skal ha en ordning som ivaretar denne. Ordningen omfatter alle produkter med elektroniske komponenter og batterier. Elektroniske komponenter og batterier som skiftes ut på grunn av feil og defekter omfattes av ordningen. Ordningen er vederlagsfri, men kostnad for returtransport må avtales særskilt, og vil bli belastet i henhold til regler i Avfallsforskriften.

Ved behov for retur eller ved spørsmål rundt returordningen. ta kontakt med Miljøfyrtårnansvarlig i Bardum,

Anders Gran Ludvigsen på mail anders@banolife.no eller telefon: 414 62 477.