Hopp til innhold

Posisjonering

Personer med nedsatt egenbevegelse trenger hjelp til å posisjonere kroppen for å forebygge både feilstillinger og trykksår. Pleiere og pårørende kan derfor posisjonere personens kropp ved hjelp av ulike produkter. Posisjonering sees ofte i et 24-timers perspektiv fordi kroppen vanligvis endrer stillinger i løpet av et døgn. Derfor bør tilrettelegging i ulike posisjoner og stillinger skje både dag og natt. Det kan være ulike grunner til at man trenger å posisjoneres.  For eksempel de som ikke selv kan endre stilling grunnet fysiske begrensninger, mennesker som er i faresonen for å utvikle (eller har trykksår), personer med manglende symmetri i kroppen, de med utfordringer med sanseintegrasjon, motorisk uro og spastisitet - samt mennesker med respirasjonsvansker.

Jente sover i seng fra Bardum