Hopp til innhold

Baderom

Vi ønsker å tilby økt trygghet i eget hjem og økt deltakelse i egen hverdag. Ved å tilrettelegge omgivelsene så tror vi dette vil gi mer trygge og tilgjengelige baderom.

Gjennom et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus og flere kommuner har vi klart å identifisere hvordan vi kan gjøre baderom trygge og mer tilgjengelige.

Eldre dame sitter i pysjen inne på et baderom på et BVT toalett. Toalettet er vridd mot vasken, og damen holder seg i håndtakene rundt vasken. Hun smiler mens hun ser på vasken.