Hopp til innhold

Barnehjelpemidler

Å finne rett hjelpemiddel til barn krever en del forarbeid som blant annet kartlegging, funksjonsvurdering og/eller aktivitetsanalyse. Det er mange produkter som finnes på markedet da barnehjelpemidler skiller seg ut ved at barnet vokser. Derfor må barnehjelpemidler følges opp kontinuerlig med tettere oppfølging enn ved voksne som kan ha det samme i mange år.

Vi har stor tro på at god dialog i forkant sammen med foreldre og terapeuter er avgjørende for å finne rett hjelpemiddel. Barn er ofte aktive på flere arenaer som i hjemmet, barnehage, skole og fritid m.m. og det er viktig å vurdere om det er et varig behov som er nødvendig og hensiktsmessig for barnet.

Mor og sønn på tur i strålende sol. Sønnen sitter i Kangoo vognen.