Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Service og vedlikehold

Har du et hjelpemiddel som trenger service, reparasjon eller vedlikehold? Det er ulike steder man skal henvende seg etter hvem som er eier av produktet. Om du har kjøpt produktet privat, tar du direkte kontakt med oss. Er produktet utlånt fra NAV, er det NAV Hjelpemiddelsentral som har ansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Sykehjem, institusjoner og sykehus har ofte egne serviceavtaler, men ta direkte kontakt med oss om du er usikker.

Illustrasjon forsidebilde kundestøtte

Vårt mål er å svare på alle henvendelser så raskt som mulig og innen 24 timer (én virkedag). I hastesaker anbefaler vi å ta kontakt med oss på tlf: +47 64 91 80 60. Vi er åpne på hverdager mellom 08:00 -16:00.

Hvordan går du frem?

Produkt kjøpt privat

  • Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.
  • Vi vil opprette en teknisk ordre hos oss og avtaler videre saksgang.

Produkter hos sykehjem, institusjoner og sykehus

  • Dersom du har serviceavtale, finnes all relevant informasjon nedtegnet i denne.
  • Har du ikke avtale vil vi opprette en teknisk ordre hos oss og avtale videre saksgang.
  • Ta kontakt med oss på telefon eller epost om du er usikker.

Utlånt fra NAV

  • Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold.
  • Enklere reparasjoner gjennomføres av teknikere i kommunen der du bor.
  • Andre reparasjoner sendes til NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke, hvor det gjøres en vurdering på om reparasjonen utføres der, eller om det skal sendes en serviceordre til oss som leverandør.

Vi anbefaler å ringe NAV Hjelpemiddelsentral når du opplever feil på et produkt, slik at de kan ta en vurdering over telefon i forhold til hvem som skal reparere feilen. Det er ulikt hva Hjelpemiddelsentralene gjør rundt omkring i landet, og det kan derfor være lurt å forhøre seg med din lokale Hjelpemiddelsentral. Om det er slik at de ønsker at leverandøren (BanoLife) skal utføre reparasjonen trenger vi at de sender en serviceordre inn til oss. Det er først når vi har en ordre at vi kan hente inn produktet, og vi får sett på saken.

Elektriske produkter

Hvis det er et elektrisk produkt som skal leveres inn til service er det viktig at batteri, lader, display og tilhørende nøkler sendes med produktet. Dette må legges ved for at vi skal få sjekket opp i feilen, og for at vi skal få testet at produktet fungerer slik det skal før det sendes tilbake.

Hvem betaler for en service

I hovedsak betales service/reparasjon av NAV eller dekkes av BanoLife ved reklamasjon. Det finnes allikevel unntak. Eksempelvis vil det i AKT26-saker for sykkel være brukeren av hjelpemiddelet som står for slitedeler som eksempelvis kan være bremsedeler, dekk, slanger, kjede og drivverk. Om det er snakk om skift av slitedeler er det selv opp til brukeren av hjelpemiddelet om en ønsker å sende produktet inn til leverandøren eller om man ønsker å bruke eksempelvis et sykkelverksted.

Er du usikker på hvem som dekker hva i din sak? Ta kontakt så bistår vi med kartlegging av dette.

Garantier og reklamasjon

BanoLife gir reklamasjonsrett i forhold til norsk forbrukerkjøpslov. Eksempelvis dekkes feil som ikke skyldes feilaktig bruk og vedlikehold på elektroniske komponenter i 2 år. For øvrig del av produktet gjelder som regel 5 år.

Kontakt oss

Vi står klare for å bistå i din sak. Ta kontakt med oss på telefon 64 91 80 60, eller send inn en henvendelse til oss.

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

04.10.2021 | Nyttig informasjon

Søke om et hjelpemiddel via NAV eller kjøpe selv?

Les mer

Sykepleier og eldre dame prater sammen

04.10.2021 | Nyttig informasjon

Kjøp av hjelpemidler til sykehjem, institusjoner og sykehus

Les mer

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

11.10.2021 | Nyttig informasjon

Prisforhandlet med NAV

Les mer