Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Hva finnes av hjelpemidler?

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. En positiv utvikling er at hjelpemidler nå også defineres som et virkemiddel for selvstendig liv og deltakelse i samfunnet. En tydelig bevisstgjøring på hvilken betydning hjelpemidler har for like muligheter og likestilling.

Hva er et hjelpemiddel?

Et hjelpemiddel etter folketrygdloven, er utstyr som er egnet til direkte å avhjelpe, erstatte eller kompensere for en funksjonssvikt. Det er i utgangspunktet utstyr som er spesiallaget eller spesialtilpasset for mennesker med nedsatt funksjon.

Det er visse vilkår man må oppfylle for å få innvilget et hjelpemiddel.

  • Funksjonsevnen må være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.
  • Funksjonsevnen må være både vesentlig og varig nedsatt.
  • Stønaden må være både nødvendig og hensiktsmessig for at funksjonsevnen skal bedres.

Du kan lese mer om de ulike vilkårene og hva som menes med de på NAV sine sider.

Om hjelpemidler

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler fra mange ulike leverandører. Vanligvis kan man søke om disse hjelpemidlene via NAV, og du finner en oversikt over nesten alle hjelpemidler i hjelpemiddeldatabasen. Det gis vanligvis ikke støtte til hjelpemidler som finnes i vanlig handel, men du kan få støtte til ekstrautstyr, eller nødvendig tilpasning for å kunne ta hjelpemidlet i bruk. Hjelpemidler får man som regel på utlån fra hjelpemiddelsentralen. Bortsett fra noen få unntak, betaler du ingenting for lån av hjelpemidler. Nedenfor går vi igjennom en del av de ulike kategoriene for hjelpemidler.

Hva er et aktivitetshjelpemiddel

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Gode eksempler på aktivitetshjelpemidler er sitski og spesialsykler som gjør det mulig for bevegelseshemmede å stå på ski eller sykle, noe de ikke hadde kunnet uten disse hjelpemidlene. NAV dekker kun utstyr som ikke kan fås i vanlig handel og som er spesielt tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelser, slik som hånddrevne sykler, tandemsykler, trehjulssykler for voksne og piggkjelker. Vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr dekkes ikke.

Alt for få mennesker med funksjonsnedsettelser og deres pårørende vet nøyaktig hvilke rettigheter de har med tanke på aktivitetshjelpemidler. Ordningen for aktivitetshjelpemidler er delt opp i to; ordningen for de under og de over 26 år. Ønsker du å vite mer om aktivitetshjelpemidler og dine rettigheter, anbefaler vi deg å lese mer i artikkelen aktivitetshjelpemidler – kjenner du dine rettigheter.

Hva er et bevegelseshjelpemiddel?

Har du motoriske vansker kan tilrettelegging og hjelpemidler gjøre hverdagen enklere. Du finner en rekke bevegelseshjelpemidler i hjelpemiddeldatabasen. Ønsker du å vite mer om bevegelseshjelpemidler, finner du mer informasjon på NAV sine sider.

Hjelpemiddel til tale og språk

Dette er beregnet for personer med nedsatt eller ingen funksjonell tale. Eksempler på slike type hjelpemidler er kommunikasjonsbøker og – tavler, brytere, hjelpemidler for tekst-til-tale, talemaskiner, øyestyringssystemer og stemmeforsterkere. Ønsker du å vite mer om hjelpemidler til tale og språk finner du mer informasjon på NAV sine sider.

Hva er et datahjelpemiddel?

Datahjelpemidler er spesialtilpasning av datautstyr og spesielt tilrettelagt programvare. Datahjelpemidler kan gjøre dagliglivet og arbeidslivet enklere for personer med nedsatt funksjonsevne. Ønsker du å vite mer om datahjelpemidler finner du mer informasjon på NAV sine sider.

Hva er et varmehjelpemiddel?

Hjelpemiddelbegrepet omfatter ikke klær. Likevel kan visse definerte varmehjelpemidler gis. Dette omfatter votter, hansker, sokker og såler. Les mer om varmehjelpemidler og hva NAV gir stønad til her. Datahjelpemidler er spesialtilpasning av datautstyr og spesielt tilrettelagt programvare. Datahjelpemidler kan gjøre dagliglivet og arbeidslivet enklere for personer med nedsatt funksjonsevne. Ønsker du å vite mer om varmehjelpemidler finner du mer informasjon på NAV sine sider.

Hva er hørselshjelpemidler?

Har du nedsatt hørsel eller ingen hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Eksempler på slike hjelpemidler er hørselsapparat, tinnitusmaskerer, samtaleforsterker, varslingsutstyr og lyttehjelpemidler til TV. Les mer om hørselshjelpemidler, muligheter og eksempler her. Ønsker du å vite mer om hørselshjelpemidler finner du mer informasjon på NAV sine sider.

Hva er ortopediske hjelpemidler?

Ortopediske hjelpemidler omfatter proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. Du kan lese mer om hva man kan få og hvem som kan få her.

Hva er seksualtekniske hjelpemidler?

Du kan få stønad til hjelpemidler som kompenserer for den nedsatte seksuelle funksjonsevnen. Det omfatter ikke hjelpemidler som har som hovedformål å helbrede en tilstand (behandlingshjelpemidler). Her kan du lese mer om seksualtekniske hjelpemidler.

Hva er synshjelpemidler?

Har du en varig synsnedsettelse kan du ha rett til hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen din. Her kan du lese mer om hvem som kan få synshjelpemidler, muligheter og eksempler.

Kognitive hjelpemidler

Kognitive hjelpemidler er til personer som har vansker med å huske, planlegge og organisere egen hverdag som følge av for eksempel demens, hjerneslag eller medfødte kognitive vansker. Her kan du lese mer om kognitive hjelpemidler.

Hvordan får jeg et hjelpemiddel?

Behovet for et hjelpemiddel kan oppstå hos barn, unge, voksne, eldre og pårørende. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem for å anskaffe seg et hjelpemiddel. Helsetjenesten (ergo-/fysioterapeut) i kommunen der du bor, skal kunne bistå deg i denne prosessen. Ta kontakt med de, eller om du er interessert i noen av våre produkter kan du ta kontakt med oss, så hjelper vi deg på veien. Har du ikke en kommunal fysio- eller ergoterapeut, kan du lese «Hvordan får jeg en kommunal fysioterapeut eller ergoterapeut?«

Det er visse vilkår man må oppfylle for å få innvilget et hjelpemiddel.

  • Funksjonsevnen må være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.
  • Funksjonsevnen må være både vesentlig og varig nedsatt.
  • Stønaden må være både nødvendig og hensiktsmessig for at funksjonsevnen skal bedres.

Du kan lese mer om de ulike vilkårene og hva som menes med de på NAV sine sider.

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

06.10.2021 | Nyttig informasjon

Søke, kjøpe eller lease et hjelpemiddel

Les mer

Dame og mann på sykkeltur med sittesykler til et tjern

16.09.2021 | Nyttig informasjon

Aktivitetshjelpemidler – kjenner du rettighetene dine?

Les mer

24.09.2021 | Inspirasjon

Hjelpemidler for eldre

Les mer