Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Aktivitetshjelpemidler – kjenner du rettighetene dine?

Visste du at du kan ha rett til et aktivitetshjelpemiddel om du har nedsatt funksjonsevne? Og hva er egentlig et aktivitetshjelpemiddel? Det er ikke alltid like lett å finne informasjon. Nedenfor forsøker vi å ta deg gjennom de viktigste punktene rundt temaet aktivitetshjelpemidler og hva du kan ha krav på!

Dame og mann på sykkeltur med sittesykler til et tjern

Alt for få mennesker med funksjonsnedsettelser og deres pårørende vet nøyaktig hvilke rettigheter de har med tanke på aktivitetshjelpemidler. Kunnskapsnivået er vel så lavt hos fagpersoner selv om hjelpemidlene gjør en stor forskjell for både barn, ungdom og voksne. Først og fremst er ordningen for aktivitetshjelpemidler delt opp i to her til lands; ordningen for de under og de over 26 år.

Hva er et aktivitetshjelpemiddel?

Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Gode eksempler på aktivitetshjelpemidler er sitski og spesialsykler som gjør det mulig for bevegelseshemmede å stå på ski eller sykle, noe de ikke hadde kunnet uten disse hjelpemidlene. NAV dekker kun utstyr som ikke kan fås i vanlig handel og som er spesielt tilpasset mennesker med funksjonsnedsettelser, slik som hånddrevne sykler, tandemsykler, trehjulssykler for voksne og piggkjelker. Vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr dekkes ikke.

Aktivitetshjelpemidler for de under 26 år

Er man under 26 år kan NAV Hjelpemiddelsentral gi stønad til komplett aktivitetshjelpemiddel uten egenandel dersom man ikke kan benytte seg av vanlig aktivitetsutstyr. Det kan også gis stønad til spesialtilpasning av eget ordinært utstyr der det er tilstrekkelig og hensiktsmessig. Skal man bruke utstyret i konkurranse dekkes det dessverre ikke. En må ha varig nedsatt funksjonsevne (mer enn to års varighet) for å få innvilget aktivitetshjelpemidler. Det er også et kriterie at man ikke kan benytte deg av ordinært utstyr.

Forskning viser at aktivitetshjelpemidler har stor betydning for både helse, trivsel og selvbilde.

Hvordan søke på et aktivitetshjelpemiddel?

Ønsker du å søke om et aktivitetshjelpemiddel må du ta kontakt med hjelpemiddelkontakten i din kommune, vanligvis kommunal ergo- eller fysioterapeut (du finner som regel kontaktinfo på kommunens nettsider). Vedkommende hjelper deg med å vurdere ditt eller ditt barns behov for aktivitetshjelpemidler og utformer/sender søknad. Hjelpemiddelsentralen bistår i søknadsprosessen med veiledning og rådgivning for å finne riktig hjelpemiddel. I tilfeller hvor det er nødvendig og hensiktsmessig foretar Hjepemiddelsentralen utprøving av et eller flere hjelpemidler enten på sentralen eller hjemme i din kommune. Ofte foregår utprøvingen sammen med oss eller den hjelpemiddelleverandøren som har produktet som prøves ut.

Vi i BanoLife har også lang erfaring med søknadsprosesser og bistår gjerne ved behov. Kontakt fagkonsulenten i ditt distrikt, så får du hjelp. Går du til en fysio- eller ergoterapeut til vanlig vil sannsynligvis vedkommende også kunne veilede deg.

Jeg har ikke en kommunal terapeut – hva gjør jeg?

Hvis man ikke har en kommunal ergoterapeut eller fysioterapeut fra før, er man nødt til å ta kontakt med kommunen man bor i.

Aktivitetshjelpemidler for deg over 26 år

1.juli 2014 ble “AKT26” iverksatt. AKT26 er ordningen for aktivitetshjelpemidler til de over 26 år. Det tildeles en ramme på et visst antall kroner i året som går til denne gruppen. Når man er over 26 år må man betale en egenandel på 10% av kjøpesummen dersom søknaden blir innvilget, men summen vil ikke bli over 5000 kroner.

Hvordan søke på et aktivitetshjelpemiddel?

Man søker på omtrent samme måte som når man er under 26 år. Kontakt hjelpemiddelkontakten (fysio- eller ergoterapeut) i din kommune. Vedkommende vil kartlegge dine behov og hjelpe deg med utprøving og søknad. Merk at utprøving og pristilbud fra leverandør (som f.eks BanoLife) må være på plass før søknaden sendes inn. Det kan ikke gjøres endringer i tilbudet i etterkant.

OBS – vær rask med å søke på aktivitetshjelpemidler

Som nevnt over er potten til aktivitetshjelpemidler for de over 26 år på en viss sum i året. I 2023 gikk potten tom allerede i januar, i 2022 gikk potten tom i februar, og i 2021 var den tom i august. Når potten er tom innvilges det ikke flere søknader inneværende år. Søker man når potten er tom får man avslag og blir bedt om å vente til året etter med å sende inn en ny søknad. Det betyr at man må være rask på labben! Er du over 26 år og trenger et aktivitetshjelpemiddel er det viktig å søke tidlig. Ha papirene klare før nyttår send dem inn med én gang det nye året er i gang, så rekker du forhåpentligvis få sykkelen eller sitskien din før potten går tom.

I visse tilfeller kan man søke på aktivitetshjelpemidler som forflytningshjelpemiddel. Dette gjelder for eksempel sykler. Du kan lese mer om hvem som kan søke om en sykkel som et forflytningshjelpemiddel her.

Større frihet med brukerpass

Erfarne hjelpemiddelbrukere i alle aldre som har full kontroll på prosessen anbefales å søke om brukerpass, en fullmakt som gir deg større innflytelse, ansvar og fortgang i egen sak. Du kan hoppe over leddet med kommunens hjelpemiddelkontakt og heller ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen eller et hjelpemiddelfirma for å prøve ut og finne frem til riktig hjelpemiddel dersom du har vedtak på det. Dersom du har brukerpass og kontakter oss i BanoLife, for eksempel, kan vi bistå med utprøving av våre hjelpemidler og sammen komme frem til riktig produkt. Når du/vi har kommet frem til hvilket hjelpemiddel som passer for deg, kan du selv kontakte hjelpemiddelsentralen som så bestiller produktet eller tjenesten (det kan f.eks være en reparasjon) for deg dersom du allerede har vedtak på denne produktgruppen.

Både voksne hjelpemiddelbrukere, barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og deres foreldre/foresatte kan få innvilget et brukerpass. Forutsetningen for å et brukerpass er erfaring og kompetanse om eget hjelpemiddelbehov. Den enkelte må ønske å innta en aktiv rolle ved utprøving, anskaffelse og reparasjon.

Prøv hjelpemiddelet før du søker

Det er særdeles viktig å prøve ut aktivitetshjelpemidler før søknaden sendes. Det finnes ofte flere varianter av samme type hjelpemiddel, og små detaljer kan være med på å avgjøre om hjelpemiddelet blir en suksess eller ikke. NAV har inngått avtaler med leverandører (slik som BanoLife) på en del hjelpemidler. Kommunens hjelpemiddelkontakt skal ha oversikt over hvilke produkter som er på avtale med NAV, og du finner også en oversikt på hjelpemiddeldatabasen.no. Dersom et produkt som ikke er på avtale er egner seg best for deg, kan du søke om dispensasjon. Ergo- eller fysioterapeuten som hjelper deg med søknaden vil kunne hjelpe deg med å søke om dispensasjon.

Har du spørsmål om aktivitetshjelpemidler?

Du kan også ta kontakt med fagkonsulent i ditt distrikt for spørsmål eller hjelp med søknadsprosessen.

Eldre dame sykler på trehjulssykkelen sin på brygga i Skien. Sola skinner og hun ser utover mot vannet.

16.09.2021 | Inspirasjon

Trehjulssykler for voksne

Les mer

Sitski ledsagerkjøring i full aktivitet ned alpinbakken

08.11.2022 | Inspirasjon

Sitski – et hjelpemiddel for en aktiv og morsom vinter

Les mer

En fornøyd eldre dame sykler på sin trehjulssykkel med to hjul foran på brygga i Skien.

15.09.2021 | Nyttig informasjon

Søk sykkel som forflytningshjelpemiddel

Les mer