Hopp til innhold
| Nyttig informasjon

Akt26-potten er tom – hva skal jeg gjøre?

Hvert år innvilges det en viss sum fra staten til aktivitetshjelpemidler. Denne "potten" har de siste årene blitt brukt opp lenge før årsskifte og mulighetene for å komme seg i aktivitet faller da bort før nye midler er på plass.

Far, mor og datter på sykkeltur

Årets tildeling er brukt opp, og fra 14. februar 2023 vil det ikke lenger innvilges søknader om aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.

Søk om sykkel som forflytningshjelpemiddel

Når akt-26 potten er tom, finnes det noen få, men ikke mange alternativer. Dersom det er en sykkel du er ute etter kan løsningen være å søke om sykkelen som et forflytningshjelpemiddel. Sykkel er i utgangspunktet et aktivitetshjelpemiddel, men man kan også søke om å få en sykkel som et forflytningshjelpemiddel for å komme seg fra A til B dersom man ikke har bil eller elektrisk rullestol. Da kan en sykkel erstatte sistnevnte.

Søk legater når akt26-potten er tom

Det å søke legater kan også være en god løsning når akt26-potten er tom. Da kan du kjøpe hjelpemiddelet ditt direkte fra oss med midlene du har fått tildelt fra legatet.

Legater er private fond eller stiftelser der man som privatperson, lag, organisasjon eller liknende kan søke om midler til spesifikke formål. Det kan for eksempel være arv som er avsatt til et spesielt formål, som for eksempel å forbedre funksjonshemmedes levevilkår. Hvilke legater du bør søke avhenger av hva du trenger midler til. I dette tilfellet er det et hjelpemiddel. Mange legater baserer seg for eksempel på mennesker med en spesifikk diagnose, gjerne begrenset til et lite geografisk område. En fullstendig oversikt over alle legater finner du på legathåndboken.no.

Søk for eksempel etter din diagnose, ditt distrikt, aktiviteten du skal bedrive eller annet som kan få frem et relevant legat.

Mange organisasjoner for funksjonshemmede, slik som Norges Handikapforbund, har også egne legater og fond, slik som NHF. Det samme gjelder Norges Blindeforbund.

Vi hjelper gjerne

Mange terapeuter setter også gjerne i gang prosessen med utprøving og å skrive søknaden selv om potten er tom, slik at alt ligger klart til årsskifte. Hør med de, så er du ett steg nærmere aktivitetshjelpemiddelet.

Er du usikker på hva du skal gjøre, ta kontakt så hjelper vi deg gjerne litt på vei.

En fornøyd eldre dame sykler på sin trehjulssykkel med to hjul foran på brygga i Skien.

15.09.2021 | Nyttig informasjon

Søk sykkel som forflytningshjelpemiddel

Les mer

Sitski ledsagerkjøring i full aktivitet ned alpinbakken

08.11.2022 | Inspirasjon

Sitski – et hjelpemiddel for en aktiv og morsom vinter

Les mer

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

04.10.2021 | Nyttig informasjon

Søke om et hjelpemiddel via NAV eller kjøpe selv?

Les mer