Hopp til innhold
| Inspirasjon, Nyttig informasjon

Unik vendemadrass for barn lanseres nå!

Mange barn med nedsatt funksjon opplever dessverre utfordrende netter. Dette er ikke bare tærende for barnet selv, men også hele husstanden. Det være seg spasmer, smerter, trykksår, slimdannelser, behov for posisjonering eller andre medisinske utfordringer hos barnet. Dagens mest anvendte forebygging for trykkskader skjer ved manuell stillingsendring som gjennomføres av pårørerende eller helsepersonell. Dette kan være smertefullt for barnet, samt tungt og tidkrevende for de som bistår. Med Tidewave vendemadrass for barn unngås manuelle vendinger og unødvendige forstyrrelser i løpet av natten. 

Første produkt for trykkfordeling og reposisjonering for personer under 40 kg 

Sammen med Tidewave R&D søkte vi ved årsskiftet etter testpersoner til Tidewave vendemadrass for barn – det aller første produktet for trykkfordeling og reposisjonering for personer under 40kg. Vi ville undersøke om Tidewave vendemadrassen for voksne ville fungere like godt til barn. Resultatene er nå klare, og vi opplevde god respons fra familien til testpersonene. I samarbeid med våre fagkonsulenter høstet vi gode tilbakemeldinger. 

God posisjonering er viktig hele livet

Riktig posisjonering om natten er viktig hele livet. Ikke minst er det avgjørende å begynne tidlig hos unge og voksende kropper! Eksisterende trykkfordelende madrasser er ikke egnet for brukere under 40 kg. Sandnes kommune har derfor også deltatt i et pilotprosjekt med utprøving av Tidewave vendemadrass for barn under denne vektklassen på Skaret avlastningssenter for barn og unge.  

 «Det som er spesielt positivt med Tidewave-madrassen er at brukeren kan få bevegelsesstimuli om natten, når kroppen er avslappet. Tidewave-madrassen sin krummede form sørger for at bruker får støtte opp langs sidene, som kan være særlig positivt for å opprettholde rett posisjon». 

-Anja Aakre er sykepleier og miljøterapeut  

Noen i målgruppen hos Skaret avlastningssenter for barn og unge er også utsatt for skoliose, noe som får ryggraden til å krumme sidelengs i en S- eller C-form over tid. Riktig posisjonering fra tidlig alder er et avgjørende forebyggende tiltak. Som regel er det mest fokus på dette på dagtid i rullestol. Tidewave-madrassen sin krummede form sørger for at bruker får støtte opp langs sidene, som kan være særlig positivt for å opprettholde riktig posisjon i liggende stilling.  

Når kan Tidewave vendemadrass for barn brukes? 

Spastisitet, anfall, spenninger, feilstillinger og trykkproblematikk 

Hos barn kan sykdomsbildet være komplekst med flere faktorer som spiller inn, samtidig som det tar tid å sette riktig diagnose i forhold til alder. Under testperioden vår fant vi ut at madrassen passer til flere forskjellige brukergrupper som blant annet de med CP, spastisk CP uten talespråk, Duchenne muskeldystrofi, feilstillinger i overkropp/ben og barn med trykksårproblematikk. 

Hos barn med f.eks. tonusproblematikk der manuell vending utføres, vil for rask stillingsendring kunne føre til tonusøkning/spasme med påfølgende smerte. Dette tar tid å få redusert igjen, hvilket går ut over sammenhengende søvn. Eller hos barn der epilepsi eller anfallsproblematikk er høy, vil manuell vending føre til hyppigere anfall. Vi la også merke til at det var økt fare for trykksår ved manuell vending da man ikke alltid klarer å ivareta sår på en god måte om natten når en vender.

«Jeg hadde en utprøving på et barn. Barnet hadde anfall og måtte ofte snus. Mor kunne rapportere bortfall av anfall om natten, bedre pust og mer våkenhet på dagtid. Dette i tillegg til at hun ikke trengte å snu han, rundt 10 ganger hver natt». 

Ketil simonsen, Fysioterapeut og Fagkonsulent i Banolife

Færre oppvåkninger om natten 

Ved bruk av Tidewave vendemadrass for barn vil man ikke behøve å vekke barnet ved vending, madrassen gjør det helt selv. Erfaringsmessig vet vi at det kan være stressende for mange barn at foreldre må inn og snu de flere ganger i løpet av en natt. Ofte vekkes barnet og stillingsendringene i manuell vending medfører ofte spasmer og smerter, som ikke forsvinner med en gang.  

Vi hadde en utprøvning på en jente som var 10 år. Hun er spastisk, men har talespråk og er klar i hodet. Vanligvis må hun vendes flere ganger om natten, men med Tidewave vendemadrass for barn unngikk man dette. 

«Takk for at vi fikk teste denne madrassen på vår datter. Den har fungert utmerket, er tilnærmet lydløs samt at min datter synes den var myk og god å sove i. Hun hadde færre oppvåkninger om natten og vi er kjempefornøyde»   

Alexander, far til jente 10 år

Hvorfor velge Tidewave vendemadrass for barn?

  • Familie og helsepersonell avlastes fra tunge løft og tidsbruk  
  • Gir unik trykkfordeling med automatisk vending
  • Ergonomisk tilpasset barnet
  • Sensor-teknologi sørger for sikker og nøyaktig vending gjennom natten 
  • Hjelp til posisjonering ved hjelp av krummefunksjonen 

Vil du vite mer om anskaffelse? 

Madrassen er et helt nytt produkt på markedet, så den er ikke prisforhandlet enda.

Er du pårørende til en som trenger et hjelpemiddel kan hjelpemidler søkes utlånt via NAV hjelpemiddelsentral, lånes fra kommunen eller kjøpes. 

Kriteriene for å få et hjelpemiddel innvilget varierer i forhold til hva man søker om. Hvis du er i tvil om du har rett på et hjelpemiddel, så kontakt din kommunale fysio- eller ergoterapeut, eller en av våre fagkonsulenter, for mer veiledning.