Hopp til innhold
| Fagartikler, Inspirasjon

Hva er posisjonering?

Posisjonering er et begrep med ulik betydning i forskjellige sammehenger. I hjelpemiddelsammenheng snakker vi om posisjonering av kroppen til personer med nedsatt egenbevegelse ved hjelp av ulike produkter. 

Posisjonering er tilrettelegging for å forebygge feilstillinger – ofte sett i et 24-timers perspektiv. Kroppen befinner seg i forskjellige stillinger gjennom hele døgnet, og tilrettelegging i ulike posisjoner og stillinger bør derfor skje både om dagen og om natten. 

Hvem har behov for posisjonering?

  • Personer med nedsatt egenbevegelse 
  • Personer som ikke selv kan foreta stillingsendring 
  • Personer som er i faresonen for å utvikle trykksår eller har trykksår 
  • Personer som har smerter
  • Personer med utfordringer i forhold til symmetri i liggende og sittende 
  • Personer som har feilstillinger eller er i faresonen for å utvikle skjevstillinger i Columna (rygg) og bekken
  • Personer som har utfordringer med sanseintegrasjon 
  • Personer med motorisk uro og spastisitet 
  • Personer med respirasjonsbesvær 

Utvikling av feilstillinger

Feilstillinger utvikles over tid på bakgrunn av spastisitet, muskulær ubalanse og påvirkning av tyngdekraften. God posisjonering i et 24 timers perspektiv kan bidra til å redusere feilstillingene. 

Godt teamarbeid

For å lykkes er det viktig med et godt teamarbeid. Både fagpersoner og pårørende får økt forståelse og eierskap til posisjoneringen hvis de involveres underveis. 

Se webinar om 24 timers posisjonering for barn og unge.