Hopp til innhold
| Inspirasjon

Hjelpemidler for eldre

Eldres bruk av hjelpemidler øker stadig. Det finnes mange ulike typer hjelpemidler, både for å gjøre hverdagen enklere men også for å holde seg i aktivitet. Alt fra spesialgafler til sykler og velferdsteknologiske produkter. I denne artikkelen går vi igjennom deler av "hjelpemiddelverdenen" som kan være nyttig å vite for mange eldre og pårørende.

Eldres bruk av hjelpemidler øker stadig. I større grad enn tidligere blir boligene våre bygget og tilpasset for at vi skal klare oss hjemme selv. Noen er nødt til å bo hjemme lengre fordi det er fullt på sykehjemmene og vanskelig å få plass. Andre har et sterkt ønske om å bo hjemme lenger. For å klare seg hjemme er man ofte nødt til å få inn visse tiltak i hjemmet, som blant annet hjelpemidler. Som pårørende kan det være vanskelig å vite hvor i «jungelen» man skal starte. En av utfordringene er ofte å vite om alle hjelpemidlene som finnes, og å vite hva de eldre har behov for. Her spiller fastlegene, fysioterapeutene og ergoterapeutene i kommunene en viktig rolle da det er disse som skal bistå i prosessen med å anskaffe hjelpemidler.

Hjelpemidler for eldre i hverdagen

«Hjelpemidler må være nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer i dagliglivet, eller for å kunne bli pleiet i hjemmet.»

-NAV

Småhjelpemidler

Mange eldre trenger blant annet flere småhjelpemidler for å kunne bo hjemme lenger, slik som støttehåndtak og dusjstol. Andre hjelpemidler kan være trygghetsalarm og komfyrvakt. Man kan ha utfordringer når det kommer til grepsstyrke og håndfunksjon; revmatikere kan for eksempel få problemer med å holde spisebestikk, brødkniver, glass også videre. Heldigvis finnes det hjelpemidler som gjør disse aktivitetene enklere. Mange småhjelpemidler må man betale for selv, eller man kan søke om tilskudd fra NAV.

Kortidsutlån av enklere hjelpemidler

Hvordan man kjøper/låner småhjelpemidler varierer fra kommune til kommune. Har man et kortvarig behov for hjelpemidler (inntil to år), har kommunene et begrenset utvalg av enkelte hjelpemidler hos hjelpemiddelformidlingen/hjelpemiddellageret i kommunen hvor dette kan kjøpes/lånes. Her må man gå inn på kommunens hjemmeside for å finne svar.

I utgangspunktet så lånes et utvalg av hjelpemidler ut ved et kortvarig sykdoms- eller skadetilfelle eller i påvente av et fast hjelpemiddel. Dette kan være hjelpemidler som rullatorer, toalettforhøyere, krykker og dusjstol. Ta kontakt med hjelpemiddelkontakten, kommunal fysioterapeut/ergoterapeut eller hjemmetjenesten i kommunen, så hjelper de deg!

Langvarig behov for hjelpemidler

Har man et langvarig behov (over to år) for et hjelpemiddel, kan man søke om et hjelpemiddel via NAV.

Hvilket hjelpemiddel man trenger avhenger helt av hvert enkelt sitt behov, men noen ting går igjen for flere eldre. Blant annet hjelpemidler innenfor velferdsteknologi som er på full fart inn i de norske hjem. Dette kan være enkle hjelpemidler som lyssensorer som skrur på lyset når man står opp, eller en roterende seng som bidrar til selvstendighet og muliggjør det å bo hjemme lenger.

Det å miste billappen kan for mange føles som en selvstendighets- og frihetsfrarøvelse. Da finnes det heldigvis el-scootere, el-sykler og andre typer fremkomstmidler som gjør det mulig å handle, dra ut på luftetur og besøke venner og familie.

Hjelpemidler kan fremme aktivitet

Kroppen har godt av trening og fysisk aktivitet, uansett alder. Fysisk aktivitet er også viktig for eldre og å være i aktivitet har mange helsebringende gevinster. Å være i god fysisk form gir større mulighet til å være aktiv og selvstendig, og dermed bo hjemme lenger. Her spiller også hverdagsrehabilitering en viktig rolle for mange. Det er aldri for sent å bli mer aktiv; å være i fysisk aktivitet kan gi mennesker i alle aldre avkobling, glede, mestring og sosialt samvær. Dette er vel så viktig for de som bor på sykehjem som de som bor hjemme.

Aktivitetshjelpemidler betyr deltakelse

Aktivitetshjelpemidler skal bidra til at de med nedsatt funksjonsevne skal få delta i fysisk aktivitet. Har man et ønske om å sykle, men mangler den kraften og balansen man hadde i beina som ung, kan det hende at man har rett på en spesialsykkel via NAV.

Det at man ikke orker å sykle like langt som tidligere gjør kanskje at man gjør det mindre. En sykkel med hjelpemiddel kan øke sykkelturens lengde betraktelig, og det blir gøy og lystbetont å sykle og noe man vil gjøre oftere.

Det finnes mange ulike modeller og muligheter innenfor spesialsykler. Man kan sykle inne med en terapisykkel (med armene eller bena) eller utendørs på en trehjulssykkel for voksne, gjerne med elektrisk motor som gjør det enda enklere å komme opp bakker eller ferdes ute i naturen.

Dette er bare noen av hjelpemidlene som kan komme til nytte i hverdagen for eldre (og andre). En større oversikt over det som finnes av hjelpemidler får du på hjelpemiddeldatabasen.

En fornøyd eldre dame sykler på sin trehjulssykkel med to hjul foran på brygga i Skien.
Sykling for eldre er en fin hverdagsaktivitet. En trehjulssykkel for voksne med to hjul foran oppleves som ekstra stabil og trygg.

Hvordan får man hjelpemidler?

Alle som har en vesentlig redusert funksjonsevne og et langvarig behov (over to år) kan søke om hjelpemidler. Kontakt ergoterapeuten eller fysioterapeuten i din kommune, som kan bistå i denne prosessen. En kan også søke NAV om tilskudd til småhjelpemidler (ADL hjelpemidler – aktiviteter i dagliglivet).

Ofte stilte spørsmål:

Hvordan tar jeg kontakt med hjelpemiddelformidlingen i min kommune?

Gå inn på din kommune sine hjemmesider. I søkefeltet skriver du inn hjelpemiddelformidlingen eller hjelpemiddellageret, og du vil få opp hvordan du kan kontakte dem. Eventuelt kan du ringe til din kommune, så hjelper de deg.

Jeg er pårørende til en som har et langvarig behov for et hjelpemiddel. Hva gjør jeg?

Vi har skrevet en egen artikkel «søke, kjøpe eller lease et hjelpemiddel» som veileder deg gjennom prosessen. Har brukeren en fysio- eller ergoterapeut, ta kontakt med vedkommende. Fastlegen kan man også kontakte.

Jeg er pårørende til en som har et kortvarig behov for et hjelpemiddel. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med hjelpemiddellageret/hjelpemiddelformidlingen i kommunen, eller med hjemmetjenesten.

27.09.2021 | Nyttig informasjon

Hva finnes av hjelpemidler?

Les mer

Illustrasjon forsidebilde hjelpemiddel

04.10.2021 | Nyttig informasjon

Søke om et hjelpemiddel via NAV eller kjøpe selv?

Les mer

Illustrasjon

05.10.2021 | Nyttig informasjon

Hvordan får man en kommunal fysioterapeut eller ergoterapeut?

Les mer