Hopp til innhold
| Fagartikler, Inspirasjon, Nyttig informasjon

Alle barn har rett til aktivitet

Alle barn har rett til deltagelse, aktivitet og inkludering på alle hverdagslivets arenaer. Barn og unge utvikler seg og lærer gjennom lek og aktivitet i samspill med sine fysiske og sosiale omgivelser.

Mor og sønn på tur - terrengvogn med elektrisk hjelpemotor.

Aktivitet vil si alt mennesker gjør i hverdagslivet som er meningsfullt, viktig og/eller nødvendig.

Tilrettelegge for aktivitet og deltakelse

Et barn med nedsatt funksjonsevne utvikler seg ofte mer ujevnt enn andre barn. Når barn ikke kan følge den naturlige utviklingen, kan hjelpemidler bidra til trening, stimulering og mestring i barnets daglige aktiviteter. De første problemområdene foreldre opplever knyttes ofte til spising, kommunikasjon, sitte, stå, gå, forflytning og hygiene.

Tidlig intervensjon er viktig

Baby sover fredlig

Når en funksjonsnedsettelse har blitt oppdaget hos et barn er det viktig å komme tidlig i gang med å kartlegge hvordan tilrettelegging kan bidra til barns utvikling. Foreldrene er de som kjenner barnet best og det er derfor viktig å tenke sammen for å finne best mulig løsning for barnet.

Bevegelse – i liggende stilling (1-6 mnd)

Ved oppdaget funksjonsnedsettelse, kan det være behov for posisjonering som fremmer symmetri og motorisk utvikling, under lek og hvile. Det finnes ulike muligheter og alternativer til posisjonering i tillegg til posisjoneringssystemer for ulike bruksområder og behov.

tidlig intervensjon posisjonering
Simple Stuff Works posisjonering

Sittefunksjon (ca. 6-9 mnd)

Den første store utfordring kan være å sitte selvstendig og sette seg opp. Ved å gi mulighet for å sitte opp ved eksempelvis måltid, hjelper man barnet til deltagelse. Barn som ikke kan sitte selv, eller ikke har god nok nytte av baby/barnestoler kan ha nytte av spesielle sittemøbler. Dette gjelder eksempelvis ved bordaktiviteter eller gulvaktiviteter.

Ståfunksjon (ca. 12 mnd)

Dersom barnets utvikling tilsier at det har vansker med å stå over tid sammenlignet med jevnaldrende, kan ståhjelpemidler være et alternativ. Barnet kan på denne måten stå i aktiviteter der det er naturlig at også andre barn står.

Gangfunksjon (ca. 12-18 mnd)

Ganghjelpemidler bidrar til selvstendig forflytning, samt at barnet kan være på samme høyde som andre barn som går. Å gå bidrar også til å styrke skjelett og muskler. Det er viktig å komme i gang tidlig, da de fleste barn med normal motorisk utvikling tar sine første skritt rundt 12 måneders alder og har dermed muligheten til å komme seg selvstendig rundt for å utforske sine omgivelser.

Selvstendig mobilitet

Barn som aldri vil komme til å utvikle gangfunksjon eller er betydelig forsinket, har likevel behov for å oppleve selvstendig mobilitet. Det er avgjørende for blant annet sosial deltakelse og forståelse av omgivelsene. Selvstendig mobilitet gir barnet større muligheter for interaksjon med foreldre og andre barn i blant annet lek. I tillegg vil det kunne fremme kognitive ferdigheter, kommunikasjonsferdigheter og utvikling av rom-retningssans.

Forflytning

For at barnet eller familien skal komme seg fra A til B, er rullestol og andre forflytningshjelpemidler avgjørende for aktivitet og deltakelse. En rullestol brukes både til å komme seg frem med og til å sitte godt i. Manuell eller elektrisk rullestol vil for mange være avgjørende for forflytning i hverdagen. For et passivt barn i hvilesituasjoner, på gåturer og mer aktive naturopplevelser vil vogn være et mer hensiktsmessig alternativ.

Spesialvogn eller vogn fra forhandler

Behov for spesialvogner oppstår når barnet begynner å sitte i vognen. Vogner fra vanlig forhandler gir lite sidestøtte og justeringsmuligheter. Utfordringen blir enda mer tydelig når det ikke lenger fins store nok vogner i vanlig handel, mens barnet fortsatt har behov for vogn da de ikke greier å gå over lenger avstander eller ikke har gangfunksjon. På tur med større barn i fjellet eller skogen, men også på fortauet eller på et kjøpesenter, er vogn med elektrisk hjelpemotor et godt alternativ til elektrisk rullestol.

Fysisk aktivitet

Det å være i fysisk aktivitet er av stor betydning for alle mennesker i alle aldre – både kognitive, fysiske og sosiale aktiviteter. Det finnes en rekke hjelpemidler til bruk i fritidsaktiviteter og for trening og stimulering for barn.

Personer med behov for spesiell tilrettelegging, kan få hjelpemidler for trening, stimulering og aktivisering. Hjelpemidlene skal være nødvendige og hensiktsmessige for å opprettholde eller bedre motorisk og/eller kognitiv funksjonsevne i dagliglivet.

Sansestimulering

De fleste barn får mange sanseinntrykk fra aktiviteter gjennom hele dagen. Noen barn kan ha spesielle utfordringer med sine sanser og har derfor behov for ekstra tilrettelegging for å kunne få den samme stimuleringen eller får begrenset med sanseopplevelser pga mangel på fysisk aktivitet.

omiVista Mobii sansestimulerende projektor

Hjelpemidler for deltakelse i samfunnet

Hjelpemidler bidrar til å støtte barns utvikling og gi opplevelse av mestring og deltakelse. Barn forandrer seg, og det må omgivelsene og hjelpemidlene også gjøre. Vår filosofi er at alle skal få bli med og ingen barn skal føle seg utenfor. Vi tror at ved hjelp av riktig hjelpemiddel og oppfølging så kan man tilrettelegge for selvstendighet, mestring, aktivitet og deltakelse for personer i alle aldre med ulike former for funksjonsnedsettelser.

Kilde: Nav.no, Kunnskapsbanken.no, hjelpemiddeldatabasen.no, Ergoterapeutene.no, https://ergoterapeutene.org/barn/, Norsk Helseinformatikk, Helsenorge.no, frambu.no

Mamma setter sønnen inn i et bilsete

06.06.2023 | Inspirasjon

Sikring av barn og ungdom i bil

Les mer

22.09.2021 | Solskinnshistorier

Storfornøyde i Special Tomato Sitter setet!

Les mer

Tilrettelegging er ekstra viktig for barn, som vokser

13.04.2022 | Inspirasjon, Nyttig informasjon

Barn i vekst

Les mer