Hopp til innhold
| Fagartikler

Norwegian Smart Care Lab har testet ut Tidewave vendemadrass

Allerede i februar 2022 startet planleggingsperioden med Norwegian Smart Care Lab, Tidewave, BanoLife og Stavanger kommune rundt utprøving av Tidewave vendemadrass. Formålet med utprøvingen var å kartlegge implementeringsprosessen når vendemadrassen ble tatt i bruk på et sykehjem og-/ bofellesskap, og spesielt hvordan personalet opplevde bruken.

Norwegian Smart Care Lab

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) er et testsenter for helseløsninger, og er et prosjekt i Norwegian Smart Care Cluster. De arbeider for at det skal utvikles gode og bærekraftige helseløsninger for fremtiden. NSCL tester og verifiserer ideer, prototyper og produkter som utvikles av helsenæringen, spesielt innen e-helse og velferdsteknologi. De fungerer som en nøytral tredjepart og rådgiver for å sikre at det som utvikles er i tråd med behovene til helsepersonell, pasienter og innbyggerne.

Utprøvingsprosessen på Ramsvigtunet Sykehjem

Ramsvigtunet Sykehjem og Bofellesskap ligger i Stavanger kommune. Det er delt inn i to avdelinger: Sykehjem og Bofellesskap. Begge avdelingene deltok i prosjektet. Det var de ansatte på Ramsvigtunet Sykehjem og Bofellesskap som valgte ut hvilke beboere som skulle ha madrassene, og det ble på forhånd gitt noen inklusjons- og eksklusjonskriterier for å sikre at testpersonene var i målgruppen for produktet.

Kriterier:

  • Beboer må ha sengehest oppe ved bruk av madrass
  • Beboer må ikke bevege seg mye/ ikke kunne stå opp på egenhånd.

Alle beboerne som startet med vendemadrassen var immobile om natten og kunne ikke endre liggestilling selv. De fleste hadde fast tilsyn mens et par kontaktet nattevakten når de ønsket å bli snudd. Mange av de boende opplevde manuell vending som inngripende. Noen beboere kunne til og med bli redde og sinte.

Ramsvigtunet Sykehjem og Bofelleskap ligger i Stavanger kommune.

Resultater og viktige funn

Beboere

De ansatte kunne rapportere om beboere som hadde bedre mobilitet om morgenen, kroppen virket mindre stiv, og de fikk mer sammenhengende søvn. Madrassen kunne også virke beroligende på beboeren.

Det har blitt observert på en beboer som tidligere hadde rødhet på setet, at rødheten forsvant. En annen beboer opplevde at huden ikke var så sliten lenger, og nær ved å bli hull på som før.

Madrassen har flere innstillinger som gjorde det enkelt å tilpasse beboer, som da kunne ligge i denne hele dagen ut ifra behov.

Oppsummert så viste resultatene til at det var gode tilbakemeldinger fra flere av beboerne på både god søvnkvalitet og komfort. Det opplevdes som positivt at madrassen kunne bidra til at beboerne fikk bedret sirkulasjon og forebygde utvikling av trykksår da det er svært belastende for beboere.

Personalets opplevelse

Tilbakemeldingene som kom under testperioden var at madrassen fungerte godt og var intuitiv å bruke. De ansatte syntes det var betryggende å vite at beboerne hadde vært i bevegelse om natten samtidig som den var stille.

Personalet opplever det som en gevinst at madrassen forebygger trykksår da det krevde ekstra ressurser og var svært vondt for beboer. Videre så de at madrassen hadde god innvirkning på beboernes livskvalitet. At enkelte av beboerne var mindre stive på dagtid og det virket som de hadde bedre mobilitet var bra, da det ga personalet avlastning fra tunge løft og beboer fikk mulighet til å oppleve mestring ved mer selvstendighet.

Nattevaktene trengte ikke å vekke beboerne om natten for å gjøre manuelle vendinger. Dette var mer skånsomt for beboerne og ga sammenhengende og dermed bedre søvn.

Tidewave vendemadrass krevde minimalt med opplæring og det var en klar fordel at de ansatte kunne lære hverandre opp.

Pleiepersonell sammen med pasient liggende på Tidewave vendemadrass

Ønsker fra personalet og veien videre

Under testperioden var det viktig å se forbedringspotensialet også, derfor ble personalet spurt hva de ønsker seg videre:

-Opplæringsvideoer på flere språk
-Brukermanual på flere språk
-Strømkabel burde henges oppover slik at den ikke er i veien

Vi i BanoLife er veldig fornøyde med sluttrapporten som gir oss god innsikt og forståelse for hva som fungerer godt og hva som må endres.