Hopp til innhold
| Fagartikler, Inspirasjon

Hodets påvirkning i sittende stilling

Jente med mørkt hår som smiler. Svart-hvitt bilde

Mange personer med større funksjonsnedsettelser har problemer med å stabilisere og koordinere hodets stilling og bevegelse. 

Dette sees blant annet ved at hodet henger til siden, fremover eller er rotert. Tyngdekraften trekker hodet nedover og kan gi feilstillinger. En god hodestøtte er viktig og en avgjørende del ved posisjonering i sittende stilling. 

Det er naturlig for oss mennesker å søke blikket fremover mot horisont (i horisontalplanet), men manglende stabilitet og balanse i kroppen gjør dette utfordrende. For høy eller for lav tonus i muskulaturen er viktige årsaksfaktorer til den manglende kontrollen.  Vi ser for oss to hovedutfordringer ved manglende hodekontroll: 

  • Når hodet faller fremover, til siden eller roteres grunnet nedsatt stabilitet i nakken, vil vedkommende søke endret stilling i rygg og bekken for å få blikket fremover i horisontalplanet. 
  • Ved dårlig rygg- og bekkenposisjon vil nakken og hodet prøve å tilpasse seg for å få blikket fremover. 

For å finne en god stilling i sittende er det nødvendig å begynne med en god utgangsposisjon i bekken og bol før vi kan posisjonere hodet med den rette hodestøtten. Målet er at hodet og kroppen skal ha hensiktsmessige utgangsposisjoner for dagligdagse aktiviteter som kommunikasjon, spisesituasjon og å kunne se seg omkring. Ved hjelp av en individuell justerbar hodestøtte kan slike aktiviteter gjøres enklere.