Hopp til innhold
ALS i tre klosser. Blå, rød og gul. Foto

Webinarserie om ALS! Serie 2: Rett hjelpemiddel til rett tid!

Webinar Arkiv
Dato: 01.12.2021 Klokkeslett: 09:00 Sted: Digitalt URL: Påmelding

Stadig flere blir diagnostisert med ALS i Norge, og det er i dag også en diagnose som det ikke finnes en kur mot. I hver del vil vi snakke med personer som er berørt av, eller har erfaring med sykdommen, slik at vi sammen kan øke kunnskapen, tilrettelegging og ikke minst prøve å øyne et håp i møte med ALS- pasienter og deres pårørende.

Serie 2: Rett hjelpemiddel til rett tid?

  1. desember, kl 09:00-10:00

Vi ser nærmere på søknadsprosessen rundt hjelpemidler til en ALS-pasient. Hvordan fungerer egentlig hverdagen?

Spesialergoterapeut Torun Ekeløf fra Gran kommune vil dele sine erfaringer og gi råd rundt søknadsprosessen. Fagleder i Helse Øst Marie Thorud ved Tian Helse vil fortelle om sin hverdag der hun møter både helsevesen og ALS-pasienter. Hun vil også fortelle om kunnskapssenteret Rosenlund Park sammen med enhetsleder Kjerstin Greve-Løberg. 

Her er opptak av webinaret.