Hopp til innhold
ALS i tre klosser. Blå, rød og gul. Foto

Webinarserie om ALS! Serie 3: Finnes det noe håp på gåten ALS?

Webinar Arkiv
Dato: 08.12.2021 Klokkeslett: 09:00 Sted: Digitalt URL: Påmelding

Stadig flere blir diagnostisert med ALS i Norge, og det er i dag også en diagnose som det ikke finnes en kur mot. I hver del vil vi snakke med personer som er berørt av, eller har erfaring med sykdommen, slik at vi sammen kan øke kunnskapen, tilrettelegging og ikke minst prøve å øyne et håp i møte med ALS- pasienter og deres pårørende.

Serie 3:  Finnes det noe håp på gåten ALS?

8.desember, kl 09:00-10:00

I denne delen vil vi rette fokus på håp. Dessverre finnes det ikke noe medisin som kurerer ALS i dag. Derfor skal vi se på hva slags studier som pågår nå, og hva forskes det egentlig på?

Legespesialist Tale Litlere Bjerknes fra Haukeland Sykehus skal fortelle om  NO – ALS studien og vi vil få høre Joel Clinton Glover sin forskning rundt stamceller og ALS. Cathrine Nordstrand og Ivar Talmoen, som begge lever med ALS, vil fortelle oss om deres håp.

Vi ønsker hjertelig velkommen til vårt kostnadsfrie webinar!