Hopp til innhold

Digital visning – bedre helsetilbud med smarte løsninger

Digitale visninger
Dato: 11.06.2024 Klokkeslett: 10:00 - 10:30 Sted: Digitalt URL: Påmelding

Velkommen til digital visning 11. juni kl 10:00-10:30.

Det er stor enighet om et økende behov for å satse mer på automatisering, teknologi og forebygging for å avlaste helsepersonell og sikre at pasienter får den hjelpen de trenger. Denne digitale visningen fokuserer på innovative spesialprodukter som ikke bare effek-tiviserer tidsbruk, men også gir økonomiske fordeler for helsesektoren i Norge.

I denne visningen viser vi hjelpemidlene Bano vendbart toalett, Raizer, Tidewave og RotoBed som ikke bare gjør det mulig å bo hjemme lengre, men også å skape et selvstendig og verdig liv.

Du er hjertelig velkommen til å delta på en rask gjennomgang av de ulike hjelpemidlene.