Skip to content

Arild Høie

Fagkonsulent KIS / Sykepleier

+47 93 20 80 45

arild.hoie@banolife.com

Arild har gjennom arbeid fått lang erfaring med å møte mennesker, - både brukere og helsepersonell. Det er viktig for ham å ha dialog og oppfølging for å finne gode løsninger. Arild er utdannet sykepleier med videreutdanning i behandling av kroniske sår og i ledelse. Han har hatt flere stillinger i kommunehelsetjenesten med administrativt og faglig ansvar. De siste årene har han arbeidet med produktopplæring og salg av medisinsk utstyr og forbruksmateriell til kommuner, leger, NAV og sykehus. Arilds fagområde hos oss er produkter for kommunehelsetjenesten og sykehus. Arild driver med allsidig fysisk aktivitet og friluftsliv hele året, og trives spesielt godt på hytta.

Bardum og Hjelpemiddeleksperten har blitt Bano Life.

Les mer