Hopp til innhold
| Annet

NAV kan innvilge senger med høye grinder/lukkesystem

Det har vært mange prosesser, tanker og tolkninger rundt senger med høye grinder/lukkesystem det siste året. Det har til og med vært to kjennelser i Trygderetten. Men hva betyr egentlig dette?

Direkte avhjelpende i hverdagen

Mange foreldre opplever utfordringer med tilrettelegging av hverdagslige aktiviteter for barn. Uro og utagerende oppførsel oppstår av ulike årsaker, og det vil være nødvendig og hensiktsmessig å sette inn et direkte avhjelpende tiltak som kan bedre barnets funksjonsevne på dagtid. En seng kan være et slikt tiltak.

Aktiviteter i dagliglivet, ofte forkortet ADL, omfatter alle daglige gjøremål som er nødvendige eller ønskelige å utføre. Med bakgrunn i at hjelpemiddelet avhjelper i hverdagen, som for eksempel en god barneseng med høye grinder/lukkesystem, kan derfor støttes av NAV.

I fjor var det stans i behandlinger av søknader om senger med høyegrinder/lukkesystem. Årsaken var at Arbeids-og velferdsdirektoratet skulle avklare om sengene kunne defineres som hjelpemiddel i samsvar med folketrydloven. I følge direktoratets vurderingen av trygderettens kjennelser, vil det bero på omstendighetene i den enkelte sak om seng med høy grind/lukkesystem utgjør et «hjelpemiddel» eller ikke.

Jeg håper nå at flere barn som har utfordringer med uro og utrygghet vil kunne få innvilget en seng som et avhjelpende hjelpemiddel.

Marianne Jørstad-Fjellaker, ergoterapeut og fagansvarlig for barnehjelpemidler hos Bano Life.

Å finne roen i trygge og kjente omgivelser

Senger med grinder og polstring kan skape det rommet barnet trenger for å falle til ro. For barn som selv ikke kan delta og som har store motoriske utfordringer, ved for eksempel sensitivitet for lys, lyd og trykk, kan seng med grinder og polstring være aktuelt for å skape ro. Roen oppnås ved at barnet har et mindre område å forholde seg til, mindre lys og lydinntrykk som de ikke klarer å bearbeide. Safety Sleeper er for eksempel en slik seng, og en del barnehager og skoler omkring i landet bruker denne.

Hva skal man velge?

Å finne rett hjelpemiddel til barn krever en del forarbeid som blant annet kartlegging, funksjonsvurdering og/eller aktivitetsanalyse. Individuell vurdering og tilrettelegging er også viktig da sengen skal ivareta barnets behov for stimulering og trygghet for seg selv, pårørende og omgivelsene.

«Bli med heim» episode 1, sesong 5 på NRK Super

For å vite mer om hvilke tiltak som kan avhjelpe i dagliglivet, er det viktig å ha en god dialog med en kommunal terapeut som kan hjelpe deg, og kjenner rettighetene.

Vi i Bano Life har god erfaring med søknadsprosessen og kan hjelpe deg eller din terapeut med dokumentasjon for å søke via NAV.

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell

Vi har et stort ønske å gi mennesker med nedsatt funksjonsnivå en mulighet til å være aktiv, selvstendig og likestilt. Det handler om å leve hele livet!

I vårt sortiment finner du hjelpemidler til bruk i daglig aktivitet, både sommer og vinter. Våre produkter er nøye valgt ut etter kvalitet, design og leveringsdyktighet hos leverandører.

Vi ønsker å møte alle med respekt og likeverd, og samtidig utgjøre den lille store forskjellen.