Hopp til innhold
| Annet

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ilustrasjon forsidebilde

Bano Life består av en varm og engasjert gjeng, med en felles interesse om å være løsningsorienterte. Vi ønsker å være en sparringspartner for å finne den beste løsningen for å dekke kundens behov. Vi skal være der for brukere av hjelpemidler, pårørende og fagpersoner, hos NAV, i kommunene, på sykehjem og sykehus.

Hjelpemidler skal løse praktiske utfordringer i hverdagen

Hjelpemidler gjør det mulig å gjøre helt vanlige ting som er vanskelig eller umulig på grunn av sykdom eller en funksjonsnedsettelse. Vi i BanoLife hjelper deg med å finne den beste løsningen, enten vi har den selv eller kjenner til andre muligheter. Det kan være flere alternativer og løsninger, og vi erfarer at det kan være vanskelig å vite beste fremgangsmåte – i en jungel av informasjon og et stort markedstilbud. Vi vet at vi ikke kan løse enhver utfordring, men vi ønsker å strekke oss så langt vi kan for å hjelpe deg eller veilede deg i riktig retning.

«Godt nok» eller gå en ekstra runde sammen? Vi jobber etter å finne den beste løsningen for deg.

Fagkompetanse og bred erfaring

BanoLife har eksistert 20 år i hjelpemiddelbransjen. Vi er 26 ansatte, og våre fagkonsulenter har bred erfaring og utdannelse innen sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. I tillegg har vi spesialiseringer innen rehabilitering.