Hopp til innhold
| Annet

Har du vært på toalettet i dag? Klarte du deg på egen hånd?

Dessverre er ikke dette en hverdag for alle. Mange er avhengige av hjelp av både en og flere, og baderommet blir ofte et rom forbundet med utilpasshet og usikkerhet.

Hvordan skape trygge og mer tilgjengelige baderom?

Gjennom et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus og flere kommuner har vi klart å identifisere hvordan vi kan gjøre baderom trygge og mer tilgjengelige. 

I prosjektet, ledet av ergoterapeut Ingelin Mari Rød, ble både små og store baderom vurdert og flere funn ble oppdaget.

De baderommene som var små var ofte utilgjengelige med manglende manøvreringsplass. Dette kunne resultere i uheldige arbeidsstillinger for personalet og pårørende. På de større baderommene fant man altfor få støttepunkt og derfor høyere risiko for fallskader. Et større baderom gir ofte flere forflytninger og løft. Konklusjonen bak innovasjonsprosjektet er omfattende, men allikevel enkel: Bano Vendbart Toalett (BVT).

Nå kan enda flere bo lengre hjemme, og badrommet føles både trygt og mer tilgjengelig!

Profilbilde av Ingelin Rød
-Ingelin Mari Rød, ergoterapeut og produktsjef

BVT – konseptet

På bakgrunn av innovasjonsprosjektet med Haukeland ble BVT konseptet utviklet i 2020.

Dette er et baderom med flere støttepunkt som har høy belastningstoleranse. Det er nærhet mellom støttepunktet som også er hensiktsmessig plassert. Toalettet som brukes, BVT, kan tilpasse seg bruker og gir enklere forflytninger. Her trenger ikke bruker å tilpasse seg toalettet.

BVT konseptet

Hvordan skiller BVT seg fra andre toalett?

  • Tilpasser seg brukeren
  • Dusjbestanding toalett
  • Løftekapasitet på 300 kg
  • Helautomatisk, start med ett trykk
  • Vasker med varm og behagelig vannstråle
  • Varmluftføner med behagelig temperert luft
  • Ingen behov for avkalkning
  • Hev-/senk funksjon

Godkjent uten dusjvegg


Ingelin Rød forteller stolt at toalettene nå også er Nemko-godkjent for å monteres uten dusjvegg.

Toalettet kan brukes både som dusjtoalett – det vil si at det spyler deg i stedet for at du bare tørker med papir – og som sete mens du dusjer.

Ingelin, Bano Life

Dermed kan du montere det på mindre baderom enn tidligere: Du må ikke nødvendigvis flytte og bygge større bad selv om du bruker rullestol, sier hun.

En dusjvegg ville vært til hinder for forflyttingen. Nå blir det enklere å være selvstendig. I tillegg er toalettet utstyrt med nye trykknapper som er enklere å finne, og utløserne som du må trykke på hvis du vil vri toalettet rundt, er forlenget slik at det ikke er nødvendig å klemme så hardt på dem.

Eksempelbilde fra bruker i Bærum som fikk renovert badet sitt i en litt eldre bolig.

Han fikk innvilget toalett og servant.

Bo lengre hjemme

En ny type toalett kan hjelpe eldre og pleietrengende så de kan bo lengre hjemme. Se repotasjon om 82 år gamle Olaf Aardal. BVT har endret hverdagen helt.

Fra NRK arkiv 2019: 82 år gammel Olaf tok hverdagen tilbake